Všechny aktuality

Včelojedi uspěli v Bráně k druhým

aktuality

20.12.2017

V úterý 12. prosince převzal oddíl mladých ochránců přírody Včelojedi ocenění za umístění v 6. ročníku soutěže Brána k druhým. Soutěž pro dětské skupiny do 26 let, které vykonaly něco prospěšného a užitečného pro ostatní, organizuje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání. V roce 2017 bylo mezi držitele titulu Brána k druhým vybráno celkem pět dětských kolektivů.

Co Včelojedi vykonali pro druhé?

Děti samy i s veřejností uklízely město Vlašim a zámecký park od odpadků, uspořádaly Vánoční deskohraní a pro zvířata nainstalovaly lojová krmítka do parku. Zvířatům z vlašimské paraZOO vyrobily enrichmentové pomůcky a pro veřejnost uspořádaly vypouštěcí akci uzdravených zvířat ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. Pro tuto stanici uspořádaly děti celkem čtyři benefiční akce, v rámci kterých získaly 18 259 Kč.

Co vás k pomoci vedlo a jaký měla přínos pro druhé?

K pomoci nás vedlo naplňování dlouhodobého cíle oddílu, kterým je ochrana přírody a krajiny založená na dobrovolné činnosti spojené se zábavou ve formě smysluplně a společně stráveného času s kamarády.

Přínosem akcí bylo zejména získání finančních prostředků na navracení poraněných zvířat zpět do přírody, dále informovanost veřejnosti o problematice litteringu (odhazování odpadků na veřejném prostranství a ve volné přírodě), seznámení veřejnosti s problematikou zraňování volně žijících zvířat a zlepšení podmínek výběhů chovaných zvířat v paraZOO.

Co si odnesly děti z vykonané pomoci?

Děti se naučily zorganizovat nové akce, které dosud nerealizovaly. V rámci nich zdokonalovaly koordinaci osob, přípravu pomůcek a materiálu. Naučily se, jak akce propagovat a vyzkoušely si roli herců i moderátorů. Dalším přínosem byla hmotná a finanční zodpovědnost, kterou rozvíjely během benefičních akcí.

Odměnou bylo také samotné přebírání ocenění Brána k druhým, které probíhalo v Národním technickém muzeu a moderoval jej známy herec Petr Vacek. Seznámili jsme se s činností ostatních oceněných týmů, prohlédli si muzeum a domů si odnesli hodnotné ceny. Nejen to snad bude motivovat děti k další prospěšné činnosti pro druhé, ale zejména pocit z vykonané práce a uvědomění si významu pomoci druhým.

Fotogalerie z akce zde: https://vcelojedi.rajce.idnes.cz/12-12-2017_Brana_k_druhym/

Autor: Jiří Pavelka
Kategorie:
Projekt: