Výukové programy

Mateřské školy

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Střední školy

Pobytové programy

exkurze do paraZOO

     

Výukové programy realizované v roce 2017 podporuje SFŽP.

-------------------------------------------------------------------------------------
Vážení učitelé,     
  i v letošním školním roce je možné objednávat si výukové programy v Podblanickém ekocentru.

Jak si mohou školy objednat naše výukové programy
Výukové programy lze objednávat telefonicky na číslech  317 845 169. Přehled jednotlivých programů s anotacemi je níže v textu. U každého programu je stanovena jeho pevná délka a cena, která se odvíjí od délky programu, náročnosti přípravy a materiálu.

Místo: Výukové programy probíhají v areálu Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264 (naproti Vlašimské bráně) nebo v terénu. Do ekocentra je potřeba vzít si přezůvky.

Doba trvání: Každý program má pevně stanovenou dobu trvání. Programy nelze krátit, prosíme, abyste respektovali plánovanou délku programu – zkracování programu je vždy na úkor jeho kvality.

Počet účastníků: Optimální počet účastníků je 20, maximální možný počet je 30. Minimální počet účastníků je 15, v případě nižšího počtu žáků je celková cena za program stanovena, jako kdyby žáků bylo patnáct.

Nabízíme také výukové programy v nově otevřeném Domu přírody Blaníku, který stojí nedaleko Krasovic pod horou Velký Blaník a  ve Vodním domě, který najdete mezi obcemi Hulice a Nesměřice. Nabídku výukových programů Domu přírody Blaníku a Vodního domu naleznete na jejich webových stránkách, které jsou: www.dumprirody.cz/blanik a www.vodni-dum.cz.
 
Potvrzení:
Pokud si program objednáte v předstihu, prosíme, abyste týden před programem telefonicky nebo emailem Vaši účast potvrdili (možno zanechat vzkaz s kontaktem).
Nepotvrzené programy nelze provést, uvolněné termíny nabídneme případným dalším zájemcům. V případě, že škola na objednaný a potvrzený program nepřijede, jsme nuceni účtovat penále ve výši 200 Kč.
Programy je možno zrušit nejpozději týden předem.
 
Způsob platby
1. V hotovosti na výukovém programu.
2. Fakturou i souhrnně za několik programů. V tom případě je potřeba přinést na první program objednávku s uvedenou fakturační adresou a potvrzenou od ředitele školy.

Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na internetu, atp.

Pokud byste měli zájem, získat bližší informace o projektu Šikula, který se zabývá podporou polytechnického vzdělávání v MŠ, klikněte prosím ZDE.

Posláním úseku EVVO je vzdělávání a výchova k jednání, které je příznivé pro životní prostředí.


Leták s nabídkou výukových programů ke stažení ZDE
Leták a nabídkou pobytových programů naleznete ZDE