Výtvarná a literární soutěž ke Dni ZeměSpráva Chráněné krajinné oblasti Blaník
ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Vlašim pořádá již více než 20 let soutěž při příležitosti Dne Země, který si připomínáme 22. dubna. Soutěž, která má literární a výtvarnou část, je určena pro žáky a studenty základních a středních škol okresu Benešov.

Pro každý ročník vybírají organizátoři téma z oblasti ochrany přírody. Děti svá díla za pomoci učitelů zasílají do Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim, kde je v dubnu vyhodnotí odborná porota. Do výtvarné části soutěže je možné zasílat jak kresby, malby a koláže, tak i trojrozměrné práce. V literární části soutěže se setkáváme s povídkami, pohádkami, básničkami, ale i komiksy.

Výsledky soutěže jsou již tradičně vyhlašovány při příležitosti dubnového Dne Země a všechny soutěžní práce jsou následně vystaveny v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim obvykle do konce května.

Den Země je ekologicky motivovaný svátek, který upozorňuje na dopady ničení životního prostředí. Cílem soutěže je propagace ochrany přírody na okrese Benešov a podpora uměleckého projevu dětí.

  Kontakt:

Bc. Ivana Křížová
Správa CHKO Blaník
Vlašimská 8
Louňovice pod Blaníkem, 257 06
Tel.: +420 317 852 654
ivana.krizova@nature.cz
www.blanik.nature.cz

Příjem prací:
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim