Organizační informace

Chcete se přihlásit na JEDNOTLIVÉ SEMINÁŘE?

termíny, obsah a lektorské zajištění seminářů

Ubytování mají účastníci zajištěné ZDARMA v nové ubytovně ČSOP Vlašim.

Přihlašování účastníků a informace o seminářích: jana.dufalova@csop.cz  tel. 739 320 698.

Semináře probíhají vždy ve čtvrtek 15 - 18:30 hodin a v pátek 8:30 - 16:30 hodin. Cena dvoudenního semináře je 500,-/účastníka. 

Program seminářů

Zde naleznete avíza pouze blížících se seminářů. Úplný přehled naleznete v souboru TERMÍNY A OBSAH VŠECH SEMINÁŘŮ

seminář 5.-6.4. 2018

 • půlden čtvrtek (lektoruje Andrea Tláskalová, ZŠ Zbiroh): Spolupráce školy s okolím

ANOTACE: Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi spolupráce školy s obcí, mikroregionem, NNO aj. Vyměníme si zkušenosti se spoluprací s jednotlivými institucemi, vyzkoušíme způsoby oslovení dalších organizací, napíšeme briefing paper. Podíváme se i na získávání finančních a materiálních zdrojů pro školní EVVO.

 • celý den pátek (lektoruje Jan Vrtiška, ZŠ Jílové u Prahy): Týmové plánování a spolupráce v EVVO

ANOTACE: K dispozici máme nepřeberné množství hotových výukových materiálů. Jsou různé kvality a je poměrně obtížné se v nich orientovat. I proto může si nějaký učební celek chci vytvořit sám nebo s týmem
spolupracovníků sobě a svým žákům na míru. Představíme si a prostudujeme některé hotové učební celky a ve skupinách se pokusíme nějaký nový vytvořit. 
  

seminář 22.-23.3. 2018

 • půlden čtvrtek (lektoruje Šárka Křepelková, FSS MU Brno): Ekopedagogika a ekopsychologie ve školní praxi

ANOTACE: Co může ekopsychologie přinést do školní praxe? Proč je důležitý vztah k přírodě a jak s ním pracovat? Jaké metody s ohledem na dosavadní poznatky lze efektivně využít v praxi? Cílem semináře je seznámit se s ekopsychologií a jejím potenciálem, který lze využít v praxi, jak na základě poznatků, tak příkladů dobré praxe i vlastního zážitku.

 • celý den pátek (lektoruje Mirek Hřebecký, EDU In): Public relations v EVVO

ANOTACE: Nestačí jenom něco dobře dělat, úspěšný je ten, který o tom dokáže přesvědčit ostatní a svoje akce zpropagovat. Kdo jsou naši "zákazníci" a proč je jedním z nejdůležitějších ředitel školy? Vyzkoušíme si, jak učinit neutrální informaci atraktivní zprávou. Projdeme jednotlivé metody propagace a dozvíme se, jak fungují média.Vyzkoušíme si vytvořit tiskovou zprávu.

 

seminář 22.-23.2. 2018

 • půlden čtvrtek (lektoruje Vojtěch Kotecký, Glopolis): Environmentálně šetrné alternativy a inovace

ANOTACE: bude doplněno

 

 

 

 

 • celý den pátek (lektoruje Klára Sutlovičová, Glopolis): Globální problémy v EVVO: energetika

ANOTACE: Bez energie to nejde. Proč jsme ale i v 21. století závislí na zdrojích z toho předminulého? Je nutné dál převracet českou krajinu naruby kvůli uhelným dolům nebo devastovat křehkou krásu Arktidy těžbou ropy? Povíme si, jakou cestou se vydali ti, co se rozhodli se závislostí na fosilních palivech skoncovat a jaké jsou vyhlídky, že se k nim také přidáme.

 

seminář 8.-9.2. 2018

 • půlden čtvrtek (lektoruje Jan Vrtiška, ZŠ Jílové u Prahy): Místně zakotvené učení

ANOTACE: Seznámíme se s principy a cíli místně zakotveného učení jako způsobu vytváření vztahu k místu, kde žák žije. S využitím historických, environmentálních, kulturních, sociálních a ekonomických souvislostí a příkladů ze školní praxe získají účastníci představu o této metodě a pokusí se i namodelovat vlastní program.

 

 • celý den pátek (lektoruje Hana Brůhová Foltýnová): Doprava a její environmentální souvislosti

ANOTACE: Účastníci se seznámí s s hlavními tématy environmentálně šetrné dopravy a dostanou řadu námětů do výuky (příklady aktivit se žáky).  

 

 

 

seminář 25.-26.1. 2018

 • půlden čtvrtek (lektoruje Lenka Zapletalová, ZŠ a MŠ Chotýšany): Didaktika EVVO v mateřské škole

ANOTACE: Zdraví dětí a zdraví Země. Jak a proč vést předškolní děti k péči o přírodu, o Zemi. Příroda jako nejkrásnější a nejzajímavější hřiště. Dopřejme dětem možnost jej objevovat v souladu s jejich vnitřním plánem. Dítě potřebuje v přírodě žít a ne se o ní jenom učit.

 

 • celý den pátek (lektoruje Viktor Třebický, CI2): Globální problémy v EVVO: spotřebitelství

ANOTACE: Spotřeba většiny zdrojů, na kterých je závislá naše civilizace, narostla za uplynulých 150 let o několik řádů. To vedlo k neobyčejnému zvýšení životního standardu a neobyčejné devastaci životního prostředí. Jak spotřebovávat inteligentněji, jak lépe recyklovat, jaké jsou principy oběhového hospodářství? 

 

seminář 4.-5.1. 2018

 • půlden čtvrtek (lektoruje Ondřej Pašek, ČSOP Vlašim): Environmentální politika, principy a nástroje ochrany ŽP v ČR a ve světě     

ANOTACE: Podíváme blíže na hlavní legislativní a ekonomické nástroje ochrany ŽP. Podíváme se i na jejich rozpory. Představíme si i nástroje, které používá občanská společnost, zejména kampaně. V praktické části si v roli politiků, úředníků nebo aktivistů zkusíte, jak chránit přírodu v některých současných žhavých kauzách.

 

 • celý den pátek (lektoruje Viktor Třebický, CI2): Globální problémy v EVVO: potraviny a zemědělství

ANOTACE: Dostupnost potravin pro 10 miliard lidí, potravinová bezpečnost a vliv zemědělství na ŽP. Jaká je současná situace, na čem závisí výživa lidstva? Uhlíková a ekologická stopa potravin. Zemědělství a biodiverzita.  Je ekologické zemědělství šance pro budoucnost? Spočítejte si stopu svého menu! 

 

seminář 14.-15.12. 2017

 • půlden čtvrtek (lektoruje Andrea Tláskalová, ZŠ Zbiroh): Školní program EVVO od návrhu po evaluaci.     

ANOTACE: Cílem půldenního bloku je připravit účastníky na vytváření školního programu EVVO dané školy.  Představíme si již realizované školní programy EVVO, prostudujeme strukturu navrženého plánu a také si vyzkoušíme jednotlivé části tvorby.

 • celý den pátek (lektoruje Klára Sutlovičová, Glopolis): Globální problémy v EVVO: klima

ANOTACE: Seznámíme se s možnými dopady  globální změny v ČR i ve světě. Na praktických příkladech probereme mýty, rozšířenými v debatě o změně klimatu, a jak se s nimi vypořádat.  Ukážeme si, jaká řešení máme, pro snižování emisí nebo adaptaci. A vyzkoušíme učební materiály, které pomohou tento složitý problém přiblížit žákům.

 

seminář 23.-24.11. 2017

 • půlden čtvrtek (lektoruje Josef Novák, CI2): Indikátory a strategická řešení v EVVO     

ANOTACE: Udržitelný rozvoj je velmi diskutované, avšak široké téma. Jak ale můžeme poznat, že je nějaká činnost, aktivita nebo životní styl udržitelný? Jaká jsou měřítka udržitelnosti a jaká můžeme využít při výuce ve škole? A co je
medozvěstka křiklavá?

 • celý den pátek (lektoruje Ondřej Nehasil, EC Koniklec): Globální problémy v EVVO: voda

ANOTACE: Je vody dost? Není jí příliš mnoho? Chceme vodu v krajině, nebo nám jen dělá problémy? Význam vody se v posledních letech mění, a musí se změnit i optika, kterou se na vodu díváme a způsob jakým s ní nakládáme. Jak všechny tyto informace předat žákům?

 

seminář 9.-10.11. 2017

 • půlden čtvrtek (lektoruje Andrea Tláskalová, ZŠ Zbiroh): Analýza stavu EVVO ve škole     

ANOTACE: Cílem je připravit účastníky na vytváření školního programu EVVO dané školy.  V tomto workshopu si ukážeme, jak zjistit výchozí stav školní EVVO a představíme možnosti evaluace a její význam.

 

 • celý den pátek (lektoruje Rezekvítek Brno): Dobrá praxe EVVO – aktivity, pomůcky, didaktika

ANOTACE: Předvedeme si pestrou škálu aktivit a na nich si ukážeme vhodnost jednotlivých metod pro konkrétní činnost. Vyzkoušíte si osvědčené pomůcky z tvůrčích dílen organizací zabývajících se EVVO a získáte přehled o tom, co pro vás může být inspirací. Společně vytvoříme několik vzorových aktivit pro různé věkové skupiny žáků. Nabyté zkušenosti využijete při vedení problémového vyučování, projektové výuky, badatelsky orientované výuky aj.

seminář 19.-20.10. 2017

 • půlden čtvrtek (lektoruje Lenka Broukalová, Spora): Systémové a finanční zajištění EVVO

ANOTACE: Kde všude je EVVO zakotvena, o co se může opřít školní koordinátor EVVO, jaké je institucionálním zajištění EVVO, kam se obrátit o pomoc, s kým jednat? A kde nakonec získat finance na zajištění EVVO?

 

 • celý den pátek (lektoruje Ondřej Neumajer, PedF UK Praha): IT a technické inovace v EVVO

ANOTACE: Tvořivé využití digitálních technologií v EVVO. Využijeme takové příklady online aktivit, které budují pozitivní vztah k přírodě, dovednost spolupracovat a komunikovat online a další dovednosti.  Na seminář si přineste vlastní přenosné dotykové zařízení, např. chytrý telefon nebo tablet s nainstalovanou čtečkou QR kódů (například tu od Seznamu: pro Apple, pro Android).

 

seminář 5.-6.10. 2017

 • půlden čtvrtek (lektoruje Roman Andres, ČSOP Vlašim): Environmentální poradenství a životní situace - aneb "jak žít a neškodit"
 • celý den pátek (lektoruje tým ČSOP Vlašim): Ekovýchovné výukové programy - proč, co a jak

ANOTACE PÁTEČNÍHO SEMINÁŘE

Jaké jsou cíle a typy ekovýchovných programů? Co mohou a co nemohou nabídnout střediska EVVO v České republice pro školy? Jaké je pozadí vzniku kvalitního programu? Metodikou i praktickými ukázkami vás provedou lektoři Podblanického ekocentra a Vodního domu ČSOP Vlašim.

seminář 14.-15.9. 2017

 • půlden čtvrtek (lektoruje Roman Andres, Jana Dufalová, ČSOP Vlašim): Úvod do studia, co dělá a kdo je školní kordinátor EVVO?
 • celý den pátek (lektoruje Petr Karlík, ČZU): Klíčová témata ekologie a ochrany přírody nejen pro učitele

ANOTACE PÁTEČNÍHO SEMINÁŘE

Jak se vyvíjel vztah člověka a přírody, co vše obnáší fenomén ochrany přírody a co vše se v našem životě souvisí s ekosystémovými službami. Seminář představí řadu praktických příkladů, zejména z regionu středních Čech. Problémy životního prostředí a ochrany přírody se dotýkají každého z nás, a také jejich řešení je do jisté míry v našich rukou.