Organizační informace

Chcete se přihlásit na JEDNOTLIVÉ SEMINÁŘE?

termíny, obsah a lektorské zajištění seminářů

Ubytování mají účastníci zajištěné ZDARMA v nové ubytovně ČSOP Vlašim.

Přihlašování účastníků a informace o seminářích: jana.dufalova@csop.cz  tel. 739 320 698.

Semináře probíhají vždy ve čtvrtek 15 - 18:30 hodin a v pátek 8:30 - 16:30 hodin. Cena dvoudenního semináře je 500,-/účastníka. 

Program seminářů

Zde naleznete avíza pouze blížících se seminářů. Úplný přehled naleznete v souboru TERMÍNY A OBSAH VŠECH SEMINÁŘŮ

Semináře specializačního studia probíhají v rámci projektu Specializační studium pro dobrou praxi EVVO na školách. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

seminář 11.-12.10. 2018 

 • půlden čtvrtek (lektoruje Roman Andres, ČSOP Vlašim): Didaktika EVVO na střední škole.

ANOTACE: Jaké odlišnosti a specifika má EV studentů střední školy? Jaká témata a prostředky pro ně volit? Seznámíme se prakticky s řadou aktivit a výukových projektů. Budeme sdílet zkušenosti - co funguje dobře a co méně dobře. 

 

 

 • celý den pátek (lektoruje Martin Kříž, SEV Chaloupky), Badatelsky orientovaná ekologická výchova

ANOTACE:  Badatelsky orientovaná výuka je dobrá pro každý věk dětí. Je to přirozené -  svoje okolí zkoumáme, vyvozujeme závěry a zobecňujeme svoje zkušeností praktiky po celý svůj život. Jaké možnosti skýtá tato metoda v environmentálním vzdělávání? 

 

seminář 13.-14.9. 2018 

 • půlden čtvrtek (lektorují pracovníci ČSOP Vlašim): Konzultace závěrečné práce, příprava na zkoušky.

ANOTACE: Cílem půldenního programu je pomoci účastníkům specializačního studia v úspěšném dokončení jejich závěrečné práce a řešit jejich individuální studijní potřeby. 

 

 

 • celý den pátek (lektoruje Jana Dlouhá, COŽP UK Praha), Environmentální myšlení, etika a odpovědnost, vč. ochrany zvířat

ANOTACE:  O hodnotách jako klíči k budoucnosti budeme mluvit  v konkrétních příkladech. Není toho málo, ale ve školních osnovách takový „předmět“ nenajdeme. Přitom s budoucností se člověk ve svém životě bude potýkat nejvíc. Na jakých hodnotách bychom ji měli společně stavět, aby byla „udržitelná“ a pro všechny příznivá? 

 

seminář 27.-29.8. 2018 v Chaloupkách

Všechny 3 dny lektorují pracovníci SEV Chaloupky na Vysočině. Nocleh a strava jsou zajištěny v místě a hrazeny organizátorem. Rámcový program je: 

 • exkurze v areálu SEV Chaloupky, možnosti využití ve výuce EVVO
 • přírodní zahrady a učebny a jejich využití pro EV
 • konzultace závěrečné práce specializačního studia (R. Andres, J. Dufalová)
 • ukázy výukových aktivit a programů SEV 

 

Podrobný program bude upřesněn všem přihlášeným účastníkům s předstihem e-mailem.

seminář 14.-15.6. 2018 

 • půlden čtvrtek (lektoruje Jan Vrtiška, ZŠ Jílové): Didaktika EVVO na 2. stupni ZŠ 

ANOTACE: Cílem půldenního programu je utřídit si didaktická pravidla použitelná v EVVO. Prodiskutujeme, jak správně definovat cíle, strukturovat vhodný obsah výuky a jakou volit strategii. Součástí bude i zácvik v aktivačních metodách výuky a v hodnocení výuky. Účastníci získají zásobu metod a námětů pro EVVO.

 • celý den pátek (lektoruje Martin Kříž, Chaloupky, o.p.s.): Tvorba vlastních pomůcek v EVVO

ANOTACE: Jak, proč, za jakým cílem, s kým a za kolik lze pro potřeby EVVO vyrábět originální výukové pomůcky? Jak si zjednodušit práci a ušetřit peníze za drahé pomůcky z obchodu? Prakticky zaměřený seminář.

seminář 31.5. - 1.6. 2018 

 • půlden čtvrtek (proběhne ve Vodním domě, lektoruje Kateřina Zemanová, ČSOP Vlašim): EVVO na 1. stupni ZŠ 

ANOTACE: Jaké odlišnosti a specifika má EV dětí na 1. stupni ZŠ? Jaká témata a prostředky pro ně volit? Součástí semináře je exkurze ve Vodním domě, ukázky zde provozovaných výukových programů a sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

 • celý den pátek (proběhne v ČSOP Vlašim, lektoruje Jan Vrtiška, ZŠ Jílové): Tvorba výukových projektů v EVVO 

ANOTACE: Existuje řada velmi kvalitních projektů, ale často se za tímto pojmem skrývají aktivity, které projektové podmínky nesplňují. Upřesněníme si tedy kritéria projektové výuky a shrneme hlavní výhody i rizika. Představíme si ukázky dobré praxe, ale hlavně se zaměříme na tvorbu projektů vlastních. 

seminář 17. - 18.5. 2018

 • půlden čtvrtek (lektoruje Simona Poláková, Beleco): Ochrana přírody v EVVO     

ANOTACE: Příroda je všude, nejen v chráněných územích. Lidské hospodaření má sice z hlediska přírody své plusy a mínusy, v české krajině je však nezastupitelné. Jaké jsou problémy ochrany přírody v ČR a v zahraničí? Stále se posouvají naše znalosti o přírodě a krajině, tak bychom neměli ani ve školním učivu zůstat ve statu quo. 

 • celý den pátek (lektoruje Roman Andres, ČSOP Vlašim): EVVO v terénu 

ANOTACE: Učí se děti lépe v sedě nad učebnicí, anebo venku v problémové situaci? Je kvalitní terénní výuka rovnoprávnou formou vyučování, anebo platí, že "ty vaše výlety, paní kolegyně, si musíte nechat až koncem roku". Seminář proběhne v terénu, sejdeme se před ekocentrem ve Vlašimi.

  

seminář 3.- 4.5. 2018 v Toulcově dvoře v Praze

 • půlden čtvrtek (lektoruje Eva Bláhová, ZŠ Úprkova): Řešení reálných problémů ŽP ve škole

ANOTACE: Co můžeme udělat pro ŽP přímo při výuce a jak nám naopak reálné problémy mohou s výukou pomoci? Jak zapojit žáky,
kolegy i vedení školy? Součástí workshopu bude i vzájemné sdílení zkušeností z této oblasti a vyzkoušíme si postup řešení problému tak, jak bychom ho mohli realizovat přímo ve škole.

 • celý den pátek (lektoruje Libor Hrubý, Centrum pasivního domu): Environmentálně příznivé bydlení

ANOTACE: Jaké dovednosti a znalosti potřebují žáci a studenti k rozhodování o svém budoucím bydlení? Jakou hodnotu má v otázce bydlení svoboda, nezávislost a lidské zdraví? Jaká řešení nabízí architektura orientovaná na pasivní domy a udržitelný způsob života?
 

seminář 19. - 20.4. 2018

 • půlden čtvrtek (lektoruje Jiří Kulich, SEVER): EVVO v České republice a ve světě - stav a trendy  

ANOTACE: Jaký byl vývoj environmentální (ekologické) výchovy v českých zemích a v zahraničí v uplynulých dekádách? Co frčí u nás a co za kopečky? V čem se přístupy liší a co mají naopak společného? Dá se odhadnout, kterým směrem bude vzdělávání k udržitelnému rozvoji pokračovat?

 • celý den pátek (lektoruje Tomáš Bílý, Fairtrade Česko a Slovensko): Společensky i environmentálně odpovědné projekty

ANOTACE: Na příkladu fair trade si ukážeme příklad společensky a environmentálně odpovědných projektů. Jak obdobné projekty fungují a jaké jsou jejich přínosy pro země globálního Jihu? Jaký je jejich přínos pro životní prostředí? Co jsou Fairtradová města a školy, Férová snídaně? 

 

seminář 5.-6.4. 2018

 • půlden čtvrtek (lektoruje Andrea Tláskalová, ZŠ Zbiroh): Spolupráce školy s okolím

ANOTACE: Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi spolupráce školy s obcí, mikroregionem, NNO aj. Vyměníme si zkušenosti se spoluprací s jednotlivými institucemi, vyzkoušíme způsoby oslovení dalších organizací, napíšeme briefing paper. Podíváme se i na získávání finančních a materiálních zdrojů pro školní EVVO.

 • celý den pátek (lektoruje Jan Vrtiška, ZŠ Jílové u Prahy): Týmové plánování a spolupráce v EVVO

ANOTACE: K dispozici máme nepřeberné množství hotových výukových materiálů. Jsou různé kvality a je poměrně obtížné se v nich orientovat. I proto může si nějaký učební celek chci vytvořit sám nebo s týmem
spolupracovníků sobě a svým žákům na míru. Představíme si a prostudujeme některé hotové učební celky a ve skupinách se pokusíme nějaký nový vytvořit. 
  

seminář 22.-23.3. 2018

 • půlden čtvrtek (lektoruje Šárka Křepelková, FSS MU Brno): Ekopedagogika a ekopsychologie ve školní praxi

ANOTACE: Co může ekopsychologie přinést do školní praxe? Proč je důležitý vztah k přírodě a jak s ním pracovat? Jaké metody s ohledem na dosavadní poznatky lze efektivně využít v praxi? Cílem semináře je seznámit se s ekopsychologií a jejím potenciálem, který lze využít v praxi, jak na základě poznatků, tak příkladů dobré praxe i vlastního zážitku.

 • celý den pátek (lektoruje Mirek Hřebecký, EDU In): Public relations v EVVO

ANOTACE: Nestačí jenom něco dobře dělat, úspěšný je ten, který o tom dokáže přesvědčit ostatní a svoje akce zpropagovat. Kdo jsou naši "zákazníci" a proč je jedním z nejdůležitějších ředitel školy? Vyzkoušíme si, jak učinit neutrální informaci atraktivní zprávou. Projdeme jednotlivé metody propagace a dozvíme se, jak fungují média.Vyzkoušíme si vytvořit tiskovou zprávu.

 

seminář 22.-23.2. 2018

 • půlden čtvrtek (lektoruje Vojtěch Kotecký, Glopolis): Environmentálně šetrné alternativy a inovace

ANOTACE: 

 

 

 

 

 • celý den pátek (lektoruje Klára Sutlovičová, Glopolis): Globální problémy v EVVO: energetika

ANOTACE: Bez energie to nejde. Proč jsme ale i v 21. století závislí na zdrojích z toho předminulého? Je nutné dál převracet českou krajinu naruby kvůli uhelným dolům nebo devastovat křehkou krásu Arktidy těžbou ropy? Povíme si, jakou cestou se vydali ti, co se rozhodli se závislostí na fosilních palivech skoncovat a jaké jsou vyhlídky, že se k nim také přidáme.

seminář 8.-9.2. 2018

 • půlden čtvrtek (lektoruje Jan Vrtiška, ZŠ Jílové u Prahy): Místně zakotvené učení

ANOTACE: Seznámíme se s principy a cíli místně zakotveného učení jako způsobu vytváření vztahu k místu, kde žák žije. S využitím historických, environmentálních, kulturních, sociálních a ekonomických souvislostí a příkladů ze školní praxe získají účastníci představu o této metodě a pokusí se i namodelovat vlastní program.

 

 • celý den pátek (lektoruje Hana Brůhová Foltýnová): Doprava a její environmentální souvislosti

ANOTACE: Účastníci se seznámí s s hlavními tématy environmentálně šetrné dopravy a dostanou řadu námětů do výuky (příklady aktivit se žáky).  

 

 

 

seminář 25.-26.1. 2018

 • půlden čtvrtek (lektoruje Lenka Zapletalová, ZŠ a MŠ Chotýšany): Didaktika EVVO v mateřské škole

ANOTACE: Zdraví dětí a zdraví Země. Jak a proč vést předškolní děti k péči o přírodu, o Zemi. Příroda jako nejkrásnější a nejzajímavější hřiště. Dopřejme dětem možnost jej objevovat v souladu s jejich vnitřním plánem. Dítě potřebuje v přírodě žít a ne se o ní jenom učit.

 

 • celý den pátek (lektoruje Viktor Třebický, CI2): Globální problémy v EVVO: spotřebitelství

ANOTACE: Spotřeba většiny zdrojů, na kterých je závislá naše civilizace, narostla za uplynulých 150 let o několik řádů. To vedlo k neobyčejnému zvýšení životního standardu a neobyčejné devastaci životního prostředí. Jak spotřebovávat inteligentněji, jak lépe recyklovat, jaké jsou principy oběhového hospodářství? 

 

seminář 4.-5.1. 2018

 • půlden čtvrtek (lektoruje Ondřej Pašek, ČSOP Vlašim): Environmentální politika, principy a nástroje ochrany ŽP v ČR a ve světě     

ANOTACE: Podíváme blíže na hlavní legislativní a ekonomické nástroje ochrany ŽP. Podíváme se i na jejich rozpory. Představíme si i nástroje, které používá občanská společnost, zejména kampaně. V praktické části si v roli politiků, úředníků nebo aktivistů zkusíte, jak chránit přírodu v některých současných žhavých kauzách.

 

 • celý den pátek (lektoruje Viktor Třebický, CI2): Globální problémy v EVVO: potraviny a zemědělství

ANOTACE: Dostupnost potravin pro 10 miliard lidí, potravinová bezpečnost a vliv zemědělství na ŽP. Jaká je současná situace, na čem závisí výživa lidstva? Uhlíková a ekologická stopa potravin. Zemědělství a biodiverzita.  Je ekologické zemědělství šance pro budoucnost? Spočítejte si stopu svého menu! 

 

seminář 14.-15.12. 2017

 • půlden čtvrtek (lektoruje Andrea Tláskalová, ZŠ Zbiroh): Školní program EVVO od návrhu po evaluaci.     

ANOTACE: Cílem půldenního bloku je připravit účastníky na vytváření školního programu EVVO dané školy.  Představíme si již realizované školní programy EVVO, prostudujeme strukturu navrženého plánu a také si vyzkoušíme jednotlivé části tvorby.

 • celý den pátek (lektoruje Klára Sutlovičová, Glopolis): Globální problémy v EVVO: klima

ANOTACE: Seznámíme se s možnými dopady  globální změny v ČR i ve světě. Na praktických příkladech probereme mýty, rozšířenými v debatě o změně klimatu, a jak se s nimi vypořádat.  Ukážeme si, jaká řešení máme, pro snižování emisí nebo adaptaci. A vyzkoušíme učební materiály, které pomohou tento složitý problém přiblížit žákům.

 

seminář 23.-24.11. 2017

 • půlden čtvrtek (lektoruje Josef Novák, CI2): Indikátory a strategická řešení v EVVO     

ANOTACE: Udržitelný rozvoj je velmi diskutované, avšak široké téma. Jak ale můžeme poznat, že je nějaká činnost, aktivita nebo životní styl udržitelný? Jaká jsou měřítka udržitelnosti a jaká můžeme využít při výuce ve škole? A co je
medozvěstka křiklavá?

 • celý den pátek (lektoruje Ondřej Nehasil, EC Koniklec): Globální problémy v EVVO: voda

ANOTACE: Je vody dost? Není jí příliš mnoho? Chceme vodu v krajině, nebo nám jen dělá problémy? Význam vody se v posledních letech mění, a musí se změnit i optika, kterou se na vodu díváme a způsob jakým s ní nakládáme. Jak všechny tyto informace předat žákům?

 

seminář 9.-10.11. 2017

 • půlden čtvrtek (lektoruje Andrea Tláskalová, ZŠ Zbiroh): Analýza stavu EVVO ve škole     

ANOTACE: Cílem je připravit účastníky na vytváření školního programu EVVO dané školy.  V tomto workshopu si ukážeme, jak zjistit výchozí stav školní EVVO a představíme možnosti evaluace a její význam.

 

 • celý den pátek (lektoruje Rezekvítek Brno): Dobrá praxe EVVO – aktivity, pomůcky, didaktika

ANOTACE: Předvedeme si pestrou škálu aktivit a na nich si ukážeme vhodnost jednotlivých metod pro konkrétní činnost. Vyzkoušíte si osvědčené pomůcky z tvůrčích dílen organizací zabývajících se EVVO a získáte přehled o tom, co pro vás může být inspirací. Společně vytvoříme několik vzorových aktivit pro různé věkové skupiny žáků. Nabyté zkušenosti využijete při vedení problémového vyučování, projektové výuky, badatelsky orientované výuky aj.

seminář 19.-20.10. 2017

 • půlden čtvrtek (lektoruje Lenka Broukalová, Spora): Systémové a finanční zajištění EVVO

ANOTACE: Kde všude je EVVO zakotvena, o co se může opřít školní koordinátor EVVO, jaké je institucionálním zajištění EVVO, kam se obrátit o pomoc, s kým jednat? A kde nakonec získat finance na zajištění EVVO?

 

 • celý den pátek (lektoruje Ondřej Neumajer, PedF UK Praha): IT a technické inovace v EVVO

ANOTACE: Tvořivé využití digitálních technologií v EVVO. Využijeme takové příklady online aktivit, které budují pozitivní vztah k přírodě, dovednost spolupracovat a komunikovat online a další dovednosti.  Na seminář si přineste vlastní přenosné dotykové zařízení, např. chytrý telefon nebo tablet s nainstalovanou čtečkou QR kódů (například tu od Seznamu: pro Apple, pro Android).

 

seminář 5.-6.10. 2017

 • půlden čtvrtek (lektoruje Roman Andres, ČSOP Vlašim): Environmentální poradenství a životní situace - aneb "jak žít a neškodit"
 • celý den pátek (lektoruje tým ČSOP Vlašim): Ekovýchovné výukové programy - proč, co a jak

ANOTACE PÁTEČNÍHO SEMINÁŘE

Jaké jsou cíle a typy ekovýchovných programů? Co mohou a co nemohou nabídnout střediska EVVO v České republice pro školy? Jaké je pozadí vzniku kvalitního programu? Metodikou i praktickými ukázkami vás provedou lektoři Podblanického ekocentra a Vodního domu ČSOP Vlašim.

seminář 14.-15.9. 2017

 • půlden čtvrtek (lektoruje Roman Andres, Jana Dufalová, ČSOP Vlašim): Úvod do studia, co dělá a kdo je školní kordinátor EVVO?
 • celý den pátek (lektoruje Petr Karlík, ČZU): Klíčová témata ekologie a ochrany přírody nejen pro učitele

ANOTACE PÁTEČNÍHO SEMINÁŘE

Jak se vyvíjel vztah člověka a přírody, co vše obnáší fenomén ochrany přírody a co vše se v našem životě souvisí s ekosystémovými službami. Seminář představí řadu praktických příkladů, zejména z regionu středních Čech. Problémy životního prostředí a ochrany přírody se dotýkají každého z nás, a také jejich řešení je do jisté míry v našich rukou.