O nás

   Organizační údaje/ Poslání a aktivity/ Výroční zprávy ke stažení

Český svaz ochránců přírody Vlašim, je občanské sdružení založené v roce 1990. Našim posláním je ochrana přírodního a kulturního dědictví především na Podblanicku a péče o něj. V centru města Vlašimi jsme zřídili Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, které je naším sídlem a zároveň centrem našich aktivit.

Posláním úseku EVVO je vzdělávání a výchova k jednání, které je příznivé pro životní prostředí.
 

 

 

Organizační údaje

 

 

Název: ZO ČSOP Vlašim

IČ: 185 95 677
DIČ: CZ185 95 677


Číslo účtu: 322 147 339/0800

Sídlo: Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

 

Kontakty na jednotlivé pracovníky


ČSOP Vlašim je základní organizací Českého svazu ochránců přírody, která byla ve Vlašimi založena 25. září 1990.
ČSOP Vlašim je regionálním centrem ČSOP pro střední Čechy.
ČSOP Vlašim je členem Sítě ekologických poraden ČR (STEP), členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim je akreditovaným ekocentrem ČSOP.
ČSOP Vlašim zřizuje Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka, který je akreditovaný Radou Národního pozemkového spolku.
ČSOP Vlašim zřizuje Stanici pro handicapované živočichy, která je začleněna do Národní sítě stanic.
ČSOP Vlašim je zakládajícím členem o. p. s. Český  Merán, zakládajícím členem občanského sdružení Podblanické infocentrum, zakládajícím členem občanského sdružení Greenways Praha Vídeň.

 

 

Poslání a aktivity

 

Základním posláním Českého svazu ochránců přírody Vlašim je ochrana přírodního a kulturního dědictví především na Podblanicku a péče o něj.

Toho chceme dosáhnout zejména:

1. Informováním a poradenstvím veřejnosti,
2. environmentální výchovou a osvětou dětí, profesních skupin, veřejnosti,
3. mimoškolní celoroční prací s dětmi,
4. zapojováním místních obyvatel do našich aktivit,
5. spoluprací s vlastníky a hospodáři, spoluprací s dalšími institucemi a organizacemi,
6. účastí v procesech posuzování a rozhodování o zásazích v krajině,
7. zajišťováním přímé péče o vybrané lokality a objekty,
8. realizací programů k záchraně vybraných ohrožených druhů organismů a biotopů,
9. péčí o jednotlivá vinou člověka handicapovaná zvířata s cílem jejich návratu do přírody, jelikož každý život má svou cenu.

V některých svých aktivitách Český svaz ochránců přírody Vlašim působí v širší oblasti než je Podblanicko.

Výroční zprávy

    2005 (soubor pdf, 2,6 MB)
    2006 (soubor pdf, 3 MB)
    2007 (soubor pdf, 4,5 MB)
    2008 (soubor pdf, 4,8 MB)
    2009 (soubor pdf, 10,5 MB)
    2010 (soubor pdf, 5,3 MB)
    2011 (soubor pdf, 4,8 MB)
    2012 (soubor pdf, 7,6 MB)
    2013 (soubor pdf, 7,7 MB)
    2014 (soubor pdf, 3,6 MB)

nahoru