Příměstský tábor v paraZOO


Místo konání: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Termíny:

I. turnus: 29. 7. - 2. 8. 2019

  • kapacita naplněna, přijímáme pouze náhradníky

II. turnus 5. - 9. 8. 2019

  • kapacita naplněna, přijímáme pouze náhradníky

III. turnus 12. - 16. 8. 2019

  • kapacita naplněna, přijímáme pouze náhradníky

Pro zájemce o přírodu přichystal Český svaz ochránců přírody Vlašim příměstský tábor, který bude zaměřený na paraZOO. Tábor proběhne od pondělí do pátku a je určen dětem ve věku od 7 do 15 let. Čeká na ně tradiční program - pozorování a krmení zvířat, exkurze do Záchranné stanice pro živočichy, rukodělné dílny a výlety do přírody plné her.

Unikátní expozice handicapovaných zvířat paraZOO pošesté přivítá účastníky příměstského tábora, který organizuje Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim. Účastníci dostanou jedinečnou možnost nahlédnout do zázemí paraZOO, seznámí se s prací ošetřovatele zvířat, dostanou se do bližšího kontaktu se zvířaty a vyzkouší si například nakrmit vydry. Léčebná část, v níž se zotavují zvířecí pacienti a čekají na vypuštění zpět do volné přírody, je místem, kam se účastníci příměstského tábora podívají v rámci společné exkurze. Zažijí tak ukázku, jaké by to bylo být ošetřovatelem zvířat. Po celou dobu budou děti pod dohledem zodpovědné osoby, která bude dohlížet na jejich bezpečnost.

Součástí programu jsou výlety za atraktivitami v okolí města Vlašim, poznávání přírodních i kulturních zajímavostí, rozvoj polytechnických dovedností, dětské hry, soutěže a kvízy.
 
Příměstský tábor je určený dětem od 7 do 15 let, které mají zájem prožít netradiční program v prostředí paraZOO. Rodiče zaplatí za jednoho účastníka 1 800 Kč, ve kterých je obsažené pojištění, strava 3x denně, pitný režim, doprava, programové a materiální zajištění a vstupné do paraZOO. Děti se budou scházet v prostorách Podblanického ekocentra, kde bude začínat každodenní program. Program trvá od 8.00 do 16.00 hodin, přičemž hlídání dětí je zajištěno od 7.30 do 16.30 hodin. O děti budou pečovat lektoři výukových programů Podblanického ekocentra a oddíloví vedoucí Mladých ochránců přírody Včelojedi. Hlavními vedoucími příměstských táborů jsou Jiří Pavelka (I. turnus), Mgr. Eliška Kuťáková (II. turnus) a Jakub Matějovský (III. turnus).

Přihlášení a uhrazení účastnického poplatku je nutné provést nejpozději do 31. května 2019.


Účastnický poplatek:
1800 Kč (zahrnuje pojištění, stravu 3x denně, pitný režim, dopravu, materiální zajištění a vstupné do paraZOO)

Přihlašování na tábory:
Zájemci o tábor se mohou hlásit do 31. května 2019  na telefonu 608 084 126 nebo na emailové adrese jiri.pavelka@csop.cz.

Kapacita tábora je omezena, proto si rezervujte místo v dostatečném předstihu. Přihláška zde ke stažení nebo k vyzvednutí v Podblanickém ekocentru, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim.

Platba účastnického poplatku:
Platbu za tábor je nutné uhradit nejpozději do 31. května 2019.

Úhradu je možné provést těmito způsoby:

  • bankovním převodem na účet u České spořitelny a.s. Vlašim, číslo účtu 322147339/0800 (variabilní symbol = rodné číslo dítěte bez lomítka, do poznámky k platbě uveďte jméno dítěte)
  • složenkou typu "C" na adresu Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim (do zprávy pro příjemce uveďte heslo "PT-jméno dítěte"),
  • v hotovosti v kanceláři ekocentra (1. patro).

Kontakt:

Jiří Pavelka - 608 084 126, jiri.pavelka@csop.cz


Ke stažení
Přihláška
Přílohy k přihlášce
Fotografie z příměstského tábora v paraZOO 2018