Semináře pro učitele MŠ


1. tělesná výchova předškoláků / 2. polytechnická výchova v přírodě / 3. polytechnická výchova a Montessori / 4. tvořivé činnosti / 5. pomůcky v polytechnické výchově


1. Rozvoj motorických schopností a fyzické zdatnosti dítěte pro polytechnické činnosti

cíle: účastníci semináře získají základní přehled o principech a správném použití tělesné výchovy pro šikovnost předškoláků. Dovedou k tomu připravit výukovou jednotku i roční plán TV
obsah: základní principy, cíle a prostředky tělesné výchovy předškolního věku, správné cvičební postupy, vč. ukázek, ukázky zažitých nesprávných cvičení, specifické postupy a pomůcky pro rozvoj šikovnosti, sestavení vhodného plánu tělesné výchovy v MŠ, tipy a doporučení dalších zdrojů informací, praktická činnost účastníků
lektoruje: Zdeňka Engelthalerová (Pedagogická fakulta UK Praha)

VZKAZY ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE

FOTOGRAFIE ZE SEMINÁŘŮ

2. Rozvoj polytechnických dovedností v přírodním prostředí

cíle: účastníci semináře získají základní přehled o možnostech polytechnické výchovy, které skýtá přírodní prostředí
obsah: vyrábění z přírodních materiálů, postupy a pomůcky pro rozvoj šikovnosti v přírodním prostředí, tipy a doporučení dalších zdrojů informací, praktická činnost účastníků
lektoruje: Johana Passerin (Asociace lesních mateřských škol), seminář trvá 12 hodin

VZKAZY ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE

FOTOGRAFIE ZE SEMINÁŘŮ

3. Rozvoj polytechnických dovedností pomocí Montessori pedagogiky a pomůcek

cíle: účastníci semináře získají základní přehled o možnostech polytechnické výchovy, které skýtá Montessori pedagogika, resp. její pomůcky
obsah: správné postupy práce s pomůckami, práce s materiály v praktickém životě, praktická činnost účastníků, tipy a doporučení dalších zdrojů informací
lektoruje: Lenka Zapletalová (RC Světýlka), seminář trvá 12 hodin

VZKAZY ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE

FOTOGRAFIE ZE SEMINÁŘŮ

4. Rukodělné tvořivé činnosti v polytechnické výchově

cíle: účastníci semináře získají základní přehled o výtvarných a řemeslných technikách dobře využitelných v polytechnické výuce v MŠ
obsah: práce s tradičními i netradičními materiály, ukázky a nácvik výtvarných technik, tipy a doporučení dalších zdrojů informací, praktická činnost účastníků
lektoruje: Magda Andresová, seminář trvá 12 hodin

VZKAZY ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE

FOTOGRAFIE ZE SEMINÁŘŮ

5. Používání a tvorba vlastních výukových pomůcek v polytechnické výchově

cíle: účastníci semináře zvládnou navrhnout, vyrobit/vybrat výukovou pomůcku pro rozvoj šikovnosti předškoláků. Získanou zkušenost dovedou účelně využít při plánování výukové jednotky i ročního plánu činnosti.
obsah: základní principy, cíle a prostředky, vč. ukázek, návrhy a tvorba výukových pomůcek a materiálů pro polytechnickou výchovu v MŠ, sestavení plánu pro MŠ, tipy a doporučení dalších zdrojů informací, praktická činnost účastníků
lektoruje: Lucie Černická (Vespolek)

VZKAZY ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE

FOTOGRAFIE ZE SEMINÁŘŮ

Pokud máte zájem o výukové programy pro MŠ, ZŠ i SŠ v Podblanickém ekocentru více informací ZDE.

Podblanické ekocentrum ČSOP pořádá každoročně v rámci projektu M.R.K.E.V.   pedagogickou konferenci s názvem "středočeská Mrkvová konference". Konference je zaměřena na otázky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na školách a školských zařízeních ve Středočeském kraji. Více informací ZDE.

Více informací o tom, co ještě nabízí Podblanické ekocentrum pro učitele ZDE.