/ Podblanické ekologické centrum

Badatelský tábor

Poběží letos ve dvou termínech a provedeních.

I. termín: 13. – 17. 7. 2020

varianta „lorenz“

pro pohodáře 2700 Kč

Motto: Největší poklady leží často hned na prahu našich dveří. Je umění je včas najít a rozeznat dřív, než bude pozdě.

Tábor je určen dětem ve věku 10 – 15 let.

Cena zahrnuje: organizační, personální a materiálové zajištění tábora, ubytování ve stanech s podsadou, strava 5x denně, pitný režim, pojištění

Pobytová verze badatelského tábora je určena nejen začínajícím badatelům, co dávají přednost pohodlí stabilního tábořiště, ale i pokročilejším táborníkům, co se hodlají oddat kouzlu přírodní památky Na Ostrově u Nemíže, kde se tábor uskuteční.

Během tábora se dostaneme do rolí badatelů, kteří se pokusí přijít na to, čím jsou přírodní památky, rezervace a parky tak cenné, proč jsou pro nás důležité a jak se odlišují od okolního prostředí. Smýkačky, síťky, dalekohledy i lupy nám přiblíží neskutečně skutečný život kolem nás. Zblízka se podíváme nejenom na les, louky, pole, ale nahlédneme i do vodního prostředí potoka, rybníka, louže, či řeky. Během bádání však nebudeme zanedbávat ani praktické činnosti, které táboření a pobyt v přírodě vyžadují. Vše proložíme patřičnou dávkou her.

 

II. termín: 27. – 31. 7. 2020

expediční varianta „darwin“

pro zapálené nadšence 3300 Kč

Motto: Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, cestuje přes všechny dálky, hlavně k sobě samému… (Jan Werich)

Tábor je určen dětem optimálně ve věku 12 – 15 let.

Cena zahrnuje: organizační, personální a materiálové zajištění akce, strava 5x denně, pitný režim, pronájem lodí, pojištění, služby vodáckého instruktora

Expediční varianta „darwin“ je určena opravdovým nadšencům a průzkumníkům kteří se nebojí vykročit za svým cílem na cestu prošlapanou, i neprošlapanou. Pokud to situace dovolí, akce bude putovního charakteru, kde se budeme mezi lokalitami přesouvat pěšky s nejnutnějším vybavením na vlastních zádech. Většinu věcí však svěříme doprovodnímu vozidlu, které nám bude na celé trase podle potřeby k dispozici. Během expedice se zaměříme na geologické zajímavosti CHKO Blaník, proti nerostnému bohatství položíme jako protiváhu na druhou misku vah živé poklady revitalizovaných lomů, mokřadů i luk. Během putování se také zaměříme na památné stromy, a nevynecháme ani naše největší vzácnosti – endemické druhy (ty, které můžeme najít jen a pouze tady a nikde jinde na světě).

Během expedice budeme spát každou noc na jiném místě, takže se tábornické dovednosti pro nás postupně stanou rutinou. Na naší pouti nás ale čekají i civilizované kraje, kde se část programu bude odehrávat v domě přírody Blaníku, či v expozici Vodního domu. Některé lokality jsou po souši špatně dostupné, nebo daleko, tak dojde i na plavbu v kánoe. Naši expedici zahájíme v pondělí ráno v Louňovicích pod Blaníkem, konec bude v pátek odpoledních hodinách v Kácově.

 

Zájemci o tábor, přihlášky i další informace se mohou hlásit u Tomáše Potfaje na emailové adrese tomas.potfaj@csop.cz. Na oba tábory je počet účastníků limitovaný na 12-18 účastníků. V případě zájmu o obě varianty badatelského tábora vyznačte, který je pro vás zajímavější (na ten druhý vás zařadíme automaticky mezi náhradníky, tak aby dostali šanci i další badatele).

Přihláška na badatelské tábory je ke stažení zde nebo je možné si ji vyzvednout v Podblanickém ekocentru, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim.

Při podání závazné přihlášky bude vybírána záloha ve výši 1000 Kč (vratná pouze v případě neúčasti z vážných zdravotních důvodů). Doplatek za tábor ve výši 1700 Kč (2300 Kč pro expediční variantu) je nutné uhradit nejpozději do 7. července 2020. Platbu je možné provést také najednou při podání přihlášky.

Úhradu je možné provést:

  • bankovním převodem na účet u České spořitelny a.s. Vlašim, číslo účtu 322147339/0800 (variabilní symbol = datum narození dítěte ve formátu den/měsíc/rok, do poznámky k platbě uveďte jméno dítěte)
  • v hotovosti v kanceláři ekocentra (1. patro)

V případě že by tábor z titulu vyšší moci nemohl proběhnout v expedičním provedení, budeme jej realizovat jako pobytový. V případě, že by ani toto nebylo možné (např. znovuzavedení opatření ohledně nemoci Covid-19), tábor budeme rušit bez jakýchkoliv stornopoplatků.

 

Kontakt:

Tomáš Potfaj  
tomas.potfaj@csop.cz 
+420 731 662 549

Ke stažení: