Ekoporadna

Ekoporadenství (environmentální poradenství) se zabývá poskytováním pomoci a rad v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Pomáhá zpřístupňovat objektivní informace o životním prostředí, o environmentálních problémech a jejich řešeních, o výrobcích a jejich vlivu na životní prostředí tak, aby se lidé mohli odpovědně rozhodovat ve prospěch své budoucnosti.

Ekoporadny poskytují klientům expertní konzultace(rady), posudky, pomoc s přípravou a vedením konkrétních projektů, řízení procesů. Snaží se spolu s klienty o dosažení environmentálně příznivé změny.

Ekoporadna ČSOP Vlašim významně pomáhá utvářet odpovědnost obyvatelstva Podblanicka vůči životnímu prostředí již od roku 1999 a je dlouholetým členem Sítě ekologických poraden STEP. Certifikovaný ekoporadce zodpoví vaše dotazy e-mailem, telefonicky či osobně. V případě potřeby při tom spolupracuje s externími odborníky.
Služby ekoporadny se řídí etickým kodexem.
 


Pomůžeme vám být šetrnými k životnímu prostředí

HLEDÁTE  ODPOVĚĎ?                      NAPIŠTE EKOPORADCI

Kontakty a provozní doba ekoporadny ČSOP Vlašim

e-mail: ekoporadna(zavináč)csop.cz  telefon: 732 906 107
adresa
: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim (vlevo za hlavním vchodem)
 

provozní doba pro telefonický a osobní kontakt:

po celý rok
pondělí – pátek 9-12, 13-17 hodin

od května do září
sobota – neděle 10-12, 13-16 hodin

 


 

Komu jsou služby ekoporadny určeny:

 • veřejnosti

 • obecním úřadům a představitelům obcí

 • školám, učitelům a studentům

 • vlastníkům pozemků, pěstitelům, chovatelům a dalším zodpovědným lidem

 • malým podnikům či živnostníkům, institucím, spolkům a všem dalším, kteří chtějí jednat šetrně ke svému životnímu prostředí

Bezplatně nabízíme pomoc v oblastech:

 • ochrana přírody

 • péče o veřejnou zeleň

 • posuzování dopadu lidské činnosti na životní prostředí a její optimalizace

 • ekologicky šetrné spotřebitelství
 • navrhování a realizace opatření pro oživení zahrady
 • efektivní a ekologicky šetrné hospodaření s energií, vodou a odpady

 • ochrana ovzduší a adaptace na klimatickou změnu

 • úsporný provoz kanceláří a budov

 • ekologicky šetrný provoz domácností, úřadů, škol, obcí

 • agroekologie

 • metodická pomoc při environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (EVVO)

 • ekologicky šetrná doprava a cestovní ruch

 • legislativa životního prostředí

 • poskytování kontaktů na další odborné instituce

Dále nabízíme individuálně:

 • podklady pro referáty, projekty, seminární práce, odborné konzultace a praxe studentů všech stupňů škol

 • metodickou pomoc pedagogům v oblasti EVVO

 • školám a úřadům kompetentní pomoc při ekologizaci provozu

 • poskytování informací z oblasti ochrany přírody, životního prostředí a ekopedagogiky

 • organizování přírodovědných a vlastivědných exkurzí na Podblanicku

 • analýzy, biologické průzkumy a hodnocení

 • poradenství pro vlastníky a hospodáře v přírodovědně cenných územích
   

Knihovna a studovna je součástí poradenské služby. Výpůjčky lze bezplatně objednat a katalog naleznete zde