Jak si můžete objednat naše výukové programy

Výukové programy lze objednávat buď telefonicky na číslech na číslech 317 845 169, 739 320 698 nebo na emailu jana.dufalova@csop.cz. Přehled jednotlivých programů s anotacemi je níže v textu. U každého programu je stanovena jeho pevná délka a cena, která se odvíjí od délky programu, náročnosti přípravy a materiálu.

Místo: Výukové programy probíhají v areálu Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264 (naproti Vlašimské bráně) nebo v terénu. Do ekocentra je potřeba vzít si přezůvky.
 

Doba trvání: Každý program má pevně stanovenou dobu trvání. Programy nelze krátit, prosíme, abyste respektovali plánovanou délku programu – zkracování programu je vždy na úkor jeho kvality.
 

Počet účastníků: Optimální počet účastníků je 20, maximální možný počet je 30. Minimální počet účastníků je 15, v případě nižšího počtu žáků je celková cena za program stanovena, jako kdyby žáků bylo patnáct.
 

Nabízíme také výukové programy v Domě přírody Blaníku, který stojí nedaleko Krasovic pod horou Velký Blaník a od listopadu 2015 ve Vodním domě, který najdete mezi obcemi Hulice a Nesměřice. Nabídku výukových programů Domu přírody Blaníku a Vodního domu naleznete na jejich webových stránkách, které jsou: www.dumprirody.cz/blanik a www.vodni-dum.cz.


Pokud si program objednáte v předstihu, prosíme, abyste týden před programem telefonicky nebo e-mailem Vaši účast potvrdili (možno zanechat vzkaz s kontaktem). Nepotvrzené programy nelze provést, uvolněné termíny nabídneme případným dalším zájemcům. V případě, že škola na objednaný a potvrzený program nepřijede, jsme nuceni účtovat penále ve výši 200 Kč. Programy je možno zrušit nejpozději týden předem.

Způsob platby
1. V hotovosti na výukovém programu.
2. Fakturou i souhrnně za několik programů. V tom případě je potřeba přinést na první program objednávku s uvedenou fakturační adresou a potvrzenou od ředitele školy.

Některé programy a semináře finančně podpořil Evropský sociální fond (ESF)
a státní rozpočet ČR v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na internetu, atp.