Odkazy

Centrum přírodního stavitelství PERMALOT
http://www.permalot.org

Permaweb
http://www.permaweb.cz

Svépomocná stavení
http://www.domyzeslamyahliny.cz

GREENIACS - green nation is a happy nation
www.greeniacs.com

Simple technologies for daily living
www.omick.net

Stop ilegálnímu motorismu v přírodě
www.zakaz-vjezdu.cz

WIKI ekoporadna
http://www.ekoporadna.cz/wiki/doku.php

Zelené úřadování (spotřebitelství)
http://zeleneuradovani.cz

Ekoznačení
http://www1.cenia.cz/www/ekoznaceni/jak-ekoznaceni-funguje#narodniprogram

Ekoznačení: ekologicky šetrné administrativní služby
http://www.veronica.cz/?id=371

Kontrola ekologického zemědělství
http://www.kez.cz

Ekoznačení: ekologicky šetrný výrobek
http://www1.cenia.cz/www/ekoznaceni/ekologicky-setrne-vyrobky

Baterie - články - akumulátory
http://www.baterie-clanky.cz

Ekologicky šetrné cestování (kalkulátor a jízdní řády pro Evropu)
http://www.ecopassenger.org

Uhlíková stopa
http://www.carbonfootprint.com

Kalkulátor uhlíkové stopy
http://www.carbonfootprint.com/carbonsoftware.html http://www.uhlikovastopa.cz http://kalkulacka.zmenaklimatu.cz

Videotéka EKOFILMŮ
 http://www.zelenybodostrava.cz/ozveny-ekofilmu

Kompostování
http://www.kompostuj.cz

Ekoporadna (STEP)
http://www.ekoporadna.cz

Projekt JOZEVEC (taška, odpady)
http://www.jozevec.cz

World energy statistic
http://ecolo.org/documents/documents_in_english/IEA-Stats-all-03.html#Czech

Ceny paliv a energií
http://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii

Náklady na vytápění
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info

Ekowatt: Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
http://www.ekowatt.cz

Databáze EUROSTAT
http://apl.czso.cz/pll/eutab/html

Spotřeba elektřiny v domácnostech a její predikce
http://elektro.tzb-info.cz/8570-spotreba-elektricke-energie-domacnosti-predikce-a-potencialni-uspory-pomoci-bacs

Systém environmentální asistence SENAS
http://www.senas.cz

Názorné příklady z praxe

Adaptace sídel na změnu klimatu
http://www.adaptacemest.cz

Udržitelné technologie v rozvojové spolupráci
http://www.udrzitelnost.cz

Indikátory životního prostředí
http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=110

Ekologické a stylové svačinové sáčky
http://www.magsbags.cz

Opravárna
http://www.opravarna.cz

d Test - servis pro spotřebitele
http://www.dtest.cz

Od komunity (vzájemná pomoc)
http://www.odkomunity.cz

Auto napůl - sdílení aut v ČR
http://www.autonapul.org/#page-home

Nové využití pro staré věci PINTEREST
https://www.pinterest.com/ladyle/stare-veci-nove-vyuziti

Zachraťe jídlo
http://www.zachranjidlo.cz

Byznys pro společnost
http://www.byznysprospolecnost.cz

Ekologické bydlení
http://www.ekobydleni.eu

Ekocement
http://www.eko-cement.cz/index.html