Ozdravné pobyty

Podblanické ekocentrum nabízí/ Výukové programy/ Výuka/ Nabídka programů/ Zajímavá místa/ Postup

OZDRAVNÉ POBYTY v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi

Využijte možnost čerpat dotaci na ozdravné pobyty pro děti!!

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR otevírají novou výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. V rámci této výzvy přispívá SFŽP na realizaci ozdravných pobytů až 350 Kč na den a dítě.

Podblanické ekocentrum ve Vlašimi nabízí kompletní realizaci těchto pobytů v krásné přírodě podblanicka.

O finanční příspěvek mohou školy žádat od 4. září do 30. listopadu 2017.

ŽÁDOST KE STAŽENÍ ZDE

 

Podblanické ekocentrum nabízí:

 • ozdravný pobyt v krásném přírodním prostředí
 • útulné ubytování ve 2 ubytovnách o celkové kapacitě 59 lůžek
 • kvalitní celodenní stravu
 • zajištění vzdělávacího programu s environmentální tématikou (lze sestavit i program „na míru“)
 • spolupráci při podání žádosti na MŽP

 

             

 

Naše výukové programy jsou zaměřené na:

 • vlastní objevování, prožitky pobyt dětí v přírodě, rozvoj zručnosti, spolupráce a stmelení kolektivu

 

Výuka probíhá:

 • ve venkovním prostředí
 • v moderních učebnách
 • v dílně pro polytechnickou výchovu

 

Nabídka programů:

VÍCE O NAŠICH VÝUKOVÝCH PROGRAMECH SE DOZVÍTE ZDE

 

Zajímavá místa, která během pobytu můžete navštívit:

 

Postup:

 1. Prověřte, zda Vaše škola spadá do území se znečištěným ovzduším (seznam katastrálních území spadajících pod tuto výzvu ZDE.
 2. Zvolte si termín ozdravného pobytu a jeho délku (dotace jsou určené na pobyty od 1.října 2018 do 30.dubna 2019 a od 1.října 2019 do 30.dubna 2020 v délce 5-15 dnů).
 3. Pro kalkulaci pobytu počítejte s těmito cenami: 200Kč/osobu/den - plná penze, 200Kč/osobu/den - ubytování, 25Kč/hod programu/osobu
 4. Kontaktujte nás na telefonu 739 320 698 nebo E-mailu jana.dufalova@csop.cz
 5. V případě Vašeho zájmu se budeme podílet na vypracování žádosti.