Pomůcky k zapůjčení

Pomůcky si lze u nás vypůjčit na dobu uvedenou u jednotlivých pomůcek (lze ji po předchozí dohodě prodloužit), poplatek za vypůjčení je splatný v hotovosti při převzetí pomůcky učitelem.
Kontakt: Jiří Pavelka, jiri.pavelka@csop.cz, 608 084 126
 
Hra BEO
Svět se mění a my sním, zahrajme si o Zemi!
„Beo“ je staré keltské slovo a znamená "živý" nebo "život". Cílem této kooperativní hry je vzbudit hlubší zájem o planetu Zemi a povědomí o ní a ukázat pozitivní řešení hlavních ekologických problémů, kterým dnes naše planeta čelí. Hráči se ve spolupráci s ostatními snaží „zachránit planetu“ a vytvářet situace, kdy všichni vyhrávají, protože společně pracují na řešení ekologických problémů. Potřebné řešení ekologických problémů hledají hráči na kartách a zdraví planety se pak odráží na 8 stupnicích. Cílem hry je planetu uzdravit a všechny stupnice udržet pokud možno v zelené, tzn. příznivé zóně. Hru zpestřují karty náhody, které mohou mít pozitivní nebo negativní vliv. Verze pro pokročilé hráče umožňuje, aby hráči nacházeli i svá vlastní řešení.
Hra je určena pro 3 - 30 hráčů od 4 let až po dospělé. Hru je možno hrát na různých úrovních složitosti.
Vydalo Sdružení Živá planeta, 1999.
Půjčovné: 40 Kč / týden
Vratná záloha: 200 Kč


Hra opuštěné pole
Hra simuluje proces sukcese na opuštěném poli. Je určena pro 2 - 4 skupiny hráčů. Cílem hry je zalesnit co největší plochu herního plánu. Ten znázorňuje pole, které se přestalo orat. Na poli jsou různé typy půd a pro umísťování jednotlivých druhů rostlin  musí být splněny přesně stanovené podmínky.
Autor: Mgr. Tomáš Matějček, Vydalo Sdružení Živá planeta, 2003.
Půjčovné: 20 Kč/ týden
Vratná záloha: 100 Kč

 
Krabice energie
Krabice obsahuje texty, náměty a pomůcky k výuce o úsporách a alternativních zdrojích energie. Součástí krabice je podrobná metodika, ve které jsou zevrubně popsány navrhované činnosti a aktivity, z pomůcek v krabici naleznete například wattmetry, ukázky izolací, teploměr nebo model fotovoltaického článku. Krabice energie je pomůcka vhodná pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy. Tato pomůcka Vám mimo jiné umožní provést vlastní energetický audit ve škole, vysvětlit, jak naše energetické potřeby ovlivňují životní prostředí, a proniknout do základů zelené architektury.
Půjčovné: 200 Kč/ týden
Vratná záloha: 1000 Kč

 

Zelený balíček
Multimediální výuková souprava pro učitele základních škol a jejich žáky. Zaměřuje se na určitá hlediska ochrany přírody a udržitelného rozvoje a zahrnuje různé učební materiály, jako je příručka pro učitele s plány jednotlivých lekcí a informačními listy pro žáky, videokazeta s animovanými klipy a vzdělávacími filmy, interaktivní CD-ROM s rozsáhlými informacemi na různá environmentální témata a hra s dilematy.
Vydalo Regionální environmentální centrum pro střední a  východní Evropu.
Půjčovné: 10 Kč / týden
Vratná záloha: 100 Kč

 
Putovní galerie grafiky pro výuku výtvarné výchovy ve školách
V 70. a 80. letech minulého století pracoval ve Vlašimi Klub přátel výtvarného umění. Jeho součástí byla i sekce mladých na gymnáziu a Kroužek mladých přátel výtvarného umění na II. a III. základní škole. Žáci vedeni Stanislavem Příhodou shromažďovali grafické listy od významných umělců s cílem případného galerijního využití. Ke vzniku školní galerie nedošlo, ale nyní se stovka kvalitních grafik stala součástí sbírek Podblanické galerie ČSOP Vlašim.
V roce 1993 vznikl soubor 35 vybraných grafik zapaspartovaných ve 30 listech formátu A3 a soustředěných do desek. Vznikla tak „putovní galerie“ pro besedy o výtvarném umění na našich školách (v roce 1994 již využito) – nyní nabízíme tuto možnost zopakovat. Děti se mohou seznámit s různými grafickými technikami (litografie, linoryt, suchá jehla, dřevoryt, mědiryt a další), poznat práci našich grafiků (např. Mádlo, Beneš, Houra, Švengsbír, Vychodilová, Pilař, Čechová a další) – z regionálních výtvarníků jsou zastoupeni Cidlinský, Motejzík a Příhoda.
Podblanická galerie ČSOP Vlašim tak přichází s nabídkou možnosti zkvalitnit na praktických příkladech výuku výtvarné výchovy ve školách.
Putovní galerii grafiky si můžete zapůjčit v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim.
Půjčovné: 40 Kč/ týden
Vratná záloha: 200 Kč

Další pomůcky na prodej
pexesa, domina, vystřihovánky, určovací klíče (půdní a vodní bezobratlí atd.) pro různé věkové skupiny,, prodáváme dle aktuální nabídky v ekoobchůdku nebo na e-shopu.