Ztracená zvířata

Český svaz ochránců přírody Vlašim a mladí ochránci přírody Včelojedi  zvou děti i dospělé na orientačně-šifrovací hru, která se uskuteční ve Vlašimi dne 2. června 2018.

Průběh soutěže

Hry se mohou zúčastnit zájemci ve dvou hlavních kategoriích - děti (maximálně 50 % členů týmu starších 18 let včetně) a dospělí. Startovat mohou hráči jednotlivě nebo v týmech do pěti osob.

Před startem získají hráči u registrace mapu herního území (vybraná část města Vlašim), ve kterém bude soutěž probíhat. Na startu v daném čase obdrží jednotlivec nebo tým soubor 10 šifer a vyrazí do herního území. Šifry budou bodovány dle obtížnosti a příklady řešení budou vyvěšené v místě startu před závodem. Další hráči startují s časovým odstupem.

Na vyřešení šifer, které skrývají názvy vlašimských ulic a místa, kde jsou ztracená zvířata, má každý hráč (tým) 90 minut. Pokud nalezne ztracené zvíře a předá mu kontrolní kód, získá příslušný počet bodů za vyřešení šifry a záchranu zvířete. Pokud předávaný kód nebude správný, zvíře mu již kód nevrátí a body tým ztrácí.

Vítězí ten hráč (tým), který v nejkratším čase získá nejvyšší počet bodů. Při shodě bodů rozhoduje o umístění celkový čas strávený v herním území. Pozor, při překročení časového limitu je hráč (tým) diskvalifikován!

Pro první tři z každé kategorie jsou nachystány hodnotné ceny a vítězové kategorií získají poukaz na vypouštění vyléčeného zvířete zpět na svobodu.

Co s sebou?

  • Startovné v doporučené výši 30 Kč/osoba, které bude věnováno na péči o zvířata v paraZOO.
  • Tužku a papír.
  • Hodinky.
  • Svačinu a láhev na pití - drobné občerstvení závodníků zajištěno.

Harmonogram závodu

Změny programu a času vyhrazeny.

Prameny a šifry k trénování

Ke stažení