Ozdravné pobyty

OZDRAVNÉ POBYTY v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi

Využijte možnost čerpat dotaci na ozdravné pobyty pro děti!!

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR otevírají novou výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. V rámci této výzvy přispívá SFŽP na realizaci ozdravných pobytů až 420 Kč na den a dítě.

Podblanické ekocentrum ve Vlašimi nabízí kompletní realizaci těchto pobytů v krásné přírodě podblanicka.

O finanční příspěvek mohou školy žádat od 1. října do 31. prosince 2019.

ŽÁDOST KE STAŽENÍ ZDE

Podblanické ekocentrum nabízí:

 • ozdravný pobyt v krásném přírodním prostředí
 • útulné ubytování ve 2 ubytovnách o celkové kapacitě 59 lůžek
 • kvalitní celodenní stravu
 • zajištění vzdělávacího programu s environmentální tématikou (lze sestavit i program „na míru“)
 • spolupráci při podání žádosti na MŽP

Naše výukové programy jsou zaměřené na:

 • vlastní objevování, prožitky pobyt dětí v přírodě, rozvoj zručnosti, spolupráce a stmelení kolektivu

Výuka probíhá:

 • ve venkovním prostředí
 • v moderních učebnách
 • v dílně pro polytechnickou výchovu

Postup:

 1. Prověřte, zda Vaše škola spadá do území se znečištěným ovzduším (seznam katastrálních území spadajících pod tuto výzvu ZDE.
 2. Zvolte si termín ozdravného pobytu a jeho délku (dotace jsou určené na pobyty od 1. října 2020 do 30. dubna 2021 nebo od 1. října 2021 do 30. dubna 2022 v délce 5-15 dnů).
 3. Pro kalkulaci pobytu počítejte s těmito cenami:350Kč/osobu/den – plná penze, 300Kč/osobu/den – ubytování, 35Kč/hod programu/osobu
 4. V případě Vašeho zájmu se budeme podílet na vypracování žádosti.
2022-08-30T08:43:08+02:00
Přejít nahoru