Badatelské tábory

Záměrem badatelského tábora je s účastníky prozkoumat nevšednou krásu české krajiny a její všedních věcí. Tábor má putovní pobytový charakter s plánovaným každodenním přesunem. Obsahem se opírá o přírodní zajímavosti regionu Podblanicka, metodou sahá po prvcích zážitkové pedagogiky. Pokud však hledáte pasivní odpočinek, nebo naopak adrenalinovou akci, tak vězte, že jste právě zabloudili do špatné kategorie.

Jako rodiče počítejte s pětidenní absencí účastníků tábora doma, naopak jako účastníci s nepřetržitím zapojením do programu po celou dobu akce.

Téma letošní expedice je voda v krajině. Naše expedice bude mít za cíl sledovat pomyšlenou cestu vody, její proměny a formy na její pouti zpod Blaníku až kamsi k Řípu. Územně se budeme pohybovat v daleko menší oblasti vymezené CHKO Blaník, VN Švihovem a Českým Šternberkem.

Badatelský tábor Českého svazu ochránců přírody Vlašim proběhne v těchto termínech:

  • I. termín: 19. – 23. 7. 2021
  • II. termín: 16. – 20. 8. 2021

Tábor je určený pro děti od 10 do 15 let. Cena za jednoho účastníka je 3300 Kč. Své dotazy a žádosti o podrobnější informace směřujte na email: tomas.potfaj@csop.cz

Kapacita tábora je omezená, proto si místo rezervujte v dostatečném předstihu. Přihlašování bylo zahájeno v pondělí 1. února 2021 v 8.00 hodin.

Účastnický poplatek (3300 Kč) zahrnuje stravu 5x denně, pitný režim, lektorské vedení, pojištění, poplatky spojené s tábořením a přespáváním, zapůjčení potřebného speciálního vybavení a náklady na dopravu.

O děti budou pečovat zkušení lektoři Podblanického ekocentra.

Při podání závazné přihlášky bude vybírána záloha ve výši 1300 Kč (vratná pouze v případě neúčasti z vážných zdravotních důvodů). Doplatek za tábor ve výši 2000 Kč je nutné uhradit nejpozději do 31. května 2021. Platbu je možné provést také najednou při podání přihlášky.

Úhradu je možné provést tímto způsobem:

  • bankovním převodem na účet u České spořitelny a.s. Vlašim, číslo účtu 322147339/0800 (variabilní symbol = datum narození dítěte ve formátu den/měsíc/rok, do poznámky k platbě uveďte jméno dítěte).
  • zakoupením tábora a přes náš e-shop.

V obou případech nezapomeňte vyplnit přihlášku níže na této stránce.

Kontakt:

Tomáš Potfaj
tomas.potfaj@csop.cz

Ke stažení:

Přihláška

On-line přihlášení:

    Plavecké dovednosti

    Zmocňuji tímto provozovatele letního tábora (ZO ČSOP Vlašim) ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.