Přihlásit se
Přílohy

BADATELSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR JE ZA NÁMI, DĚKUJEME VÁM ZA ÚČAST!

PŘIHLAŠOVÁNÍ A INFORMACE K BADATELSKÉMU PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU BUDE ZVEŘEJNĚNO KONCEM LEDNA 2023.

Přes kameny ke hvězdám

Zapomínáme. Někdy záměrně, jindy jen tak. Často se jedná o nucený úklid informací, které se na nás hrnou ze všech stran. Jsou však zapomenuté věci opravdu ztracené? Pokud ne, jak se k ním dá dostat? A jak daleko do minulosti?

Vydáme se společně na dobrodružnou cestu, která nás skrze různé vědní obory zavede na tajemná místa v čase i v prostoru. Během našeho putování budeme hledat odpovědi na otázky, které lidstvo hledá od nepaměti. Díky tomu se z účastníků stanou geologové, archeologové nebo astronomové. Během Vaší přítomnosti na táboře se Vám do paměti vryjí zážitky potřebné pro cestu do minulosti, ze kterých budete moct čerpat i v budoucnosti.

Místo konání: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

  • Termín: 22 – 26. 8. 2022

Tábor proběhne od pondělí do pátku s denní docházkou a je určený pro děti od 8 do 15 let. Budeme se scházet v prostorách Podblanického ekocentra, kde bude začínat každodenní program. Ten potrvá od 8.00 do 16.00 hodin, hlídání dětí zajistíme od 7.30 do 16.30 hodin. O děti budou pečovat zkušení lektoři Podblanického ekocentra. Hlavním vedoucím tábora je Tomáš Potfaj.

Účastnický poplatek:

2300,- Kč (zahrnuje lektorské zajištění tábora, stravu 3x denně, pitný režim, dopravu, materiální zajištění a vstupné do paraZOO)

Přihlášení a uhrazení účastnického poplatku je nutné provést nejpozději do 30. dubna 2022. Při neuhrazení do tohoto data bude rezervované místo uvolněno náhradníkům.

Kapacita táborů je omezená, proto si místo rezervujte v dostatečném předstihu. V případě zájmu nezapomeňte vyplnit přihlášku níže na této stránce.

Platba účastnického poplatku:
Platbu za tábor je nutné uhradit nejpozději do 30. dubna 2022. V případě zrušení tábora kvůli pandemii koronaviru vracíme celý účastnický poplatek.

Úhradu je možné provést:

  • bankovním převodem na účet u České spořitelny a.s. Vlašim, číslo účtu 322147339/0800 (variabilní symbol = datum narození dítěte ve formátu den/měsíc/rok, do poznámky k platbě uveďte jméno dítěte).

Kontakt:

Tomáš Potfaj
tomas.potfaj@csop.cz

Ke stažení:

Přihláška – papírová verze pro ty, komu nevyhovuje přihlašovaní přes formulář

Přílohy k přihlášce na příměstský tábor – budete potřebovat v den nástupu na tábor

On-line přihlášení:

    Zmocňuji tímto provozovatele letního tábora (ZO ČSOP Vlašim) ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.

    Realizace tábora je podpořena Středočeským krajem.