Konference EVVO XXII

Úvodní stránka/Konference EVVO XXII
Konference EVVO XXII2022-11-08T14:18:57+01:00

Podblanické ekocentrum ČSOP pořádá každoročně Středočeskou konferenci k environmentální výchově pro pedagogy  všech typů škol. Konference je zaměřena na otázky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na školách a školských zařízeních ve Středočeském kraji.

XXII. Středočeská konference k environmentální výchově proběhne 10. listopadu 2022 ve vlašimské paraZOO.

Letošním tématem konference bude voda; voda a člověk, voda a příroda, klimatická změna a voda, a také že čistá voda není náhoda“. Součástí konference jsou dílny pro pedagogy, které mají omezenou kapacitu, proto si včas rezervujte termín a o vašem zájmu nám dejte vědět.

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na Vás!

Přihlásit se můžete zde.

v souvislosti s možným nárůstem onemocnění (zejména COVID-19) je také na této akci nezbytné dodržovat hygienická opatření. Podobně jako po minulé ročníky vstup na akci není povolen osobám vykazujícím příznaky onemocnění COVID-19

V případě restriktivných opatření konference proběhne on-line s omezeným počtem dílen, které budou slučitelné s distanční formou konference.

Další informace na:

731 662 549, případne pište na evvo@csop.cz

Program konference

9.00 – slavnostní zahájení
9.10 – prezentace novinek v EVVO (Středočeský kraj, MŽP, Pražské vodovody a kanalizace)
– prezentace EVVO v kraji (Muzeum Říčany, Huslík, Hrachov, Vodní dům)
10.10 – přestávka na občerstvení
10.20 – prezentace celorepublikových projektů a iniciativ (Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, Česká koalice pro ochranu biodiverzity)

kulturní vložka dopoledního programu – O památné hoře Blaníku a jejím kraji – křest knihy Václava Cílka

11.20 – 1. blok dílen (90 min)
12.50 – přestávka na oběd
13.30 – 2. blok dílen (75 min)
14.45 – přestávka na občerstvení
15.00 – 3. blok dílen (75 min)
16.15 – slavnostní zakončení

Pozvánka na konferneci ke stažení

Dílny

Voda v krajině (Jana Švandová – Muzeum Říčany)

Jak čistí voda krajina? Vyzkoušíme, jak vyrobit jednoduchý filtr vody z přírodních materiálů. Dostanete tipy na aktivity (pokusy, rolovou hru aj.), které lze realizovat s žáky na téma vody v krajině.  Představíme vybrané části programů, které realizujeme v geologickém parku Říčany a v terénu v okolí Říčan.

Dílna je vhodná pro pedagogy v ZŠ a SŠ.

Čistá voda není náhoda (Eva Molčanová / Michaela Machalová – ČSOP Vlašim)

Z čeho je vlastně takový mrak? A je pára voda? Voda je jednou z nejdůležitějších součástí života na naší planetě. To je důvod, proč se o ni musíme starat a neplýtvat s ní. Jaká je spotřeba domácností nebo třeba škol? Na to si s účastníky odpovíme během názorné ukázky aktivit pro děti. Povíme si něco o vodě v domácnostech, o tom, jak o vodu nejlépe pečovat, jaký je dnes problém se znečištěním vody nejen mikropolutanty nebo jak funguje čistička odpadních vod. Nakonec si každý vyrobí drobný dáreček, který je ohleduplný k našemu životnímu prostředí.

Ochrana přírody s mobilní aplikací (Adéla Hemelíková – Česká koalice pro ochranu biodiverzity)

Ať jste na pustém ostrově, uprostřed oceánu či v českém lese, můžete využít spoustu mobilních aplikací, které Vám pomohou dozvědět se více o přírodě ve Vašem okolí. Mobilní aplikace pro ochranu přírody mají široké využití, jsou praktické a dají se jednoduše zařadit do výuky. Pojďte se seznámit s tím, jaké mobilní aplikace můžete používat ve svém volném čase nebo v rámci výuky společně se svými žáky. Ukažte jim, že mobilní telefony nejsou jen pro zábavu na sociálních sítích, ale že můžete jejich prostřednictvím pomoci přírodě a její ochraně. Naučíme Vás pracovat s aplikací Seek od iNaturalist a dáme Vám tipy na další jednoduché nástroje, díky kterým si můžete se svými žáky vyzkoušet práci výzkumníků a zoologů v terénu.

O vodním znečištění (Alena Kohoutová – ADRA)

Jak  začlenit témata globálního vzdělávání do výuky? Do jakých předmětů? Jak zároveň rozvíjet i dovednosti žáků? Prakticky vám představíme soubor výukových lekcí, které se věnují mezinárodním cílům udržitelného rozvoje a kterými můžete naplnit řadu vzdělávacích cílů vašeho školního vzdělávacího programu.

Vhodné pro pedagogy v MŠ.

Cesty vody (Jakub Med – H2Ospodář!)

Když ráno vstaneme, uděláme si kávu nebo čaj, vyčistíme si zuby, dáme si sprchu a vyrážíme do školy. Voda nám teče mezi prsty. Málokdy se ale zamyslíme nad tím, jak pitná voda vzniká a jak se dostává do našich domácností. Kde tedy vzniká pitná voda, kterou každý z nás využívá v množství přibližně 100 l za den a kde končí? Jaká je její cesta s námi lidmi? Je možné s ní nějak lépe nakládat? Během tohoto interaktivního workshopu se účastníci vody dotknou ve všech krocích její cesty z přírody ke člověku a zase zpět. Vyzkoušíme si jednoduché pokusy, které jdou implementovat i do výuky, Ukážeme si, jak jednoduše sami můžeme začít šetřit a spočítáme svou vodní stopu.

Dílna je vhodná pro pedagogy v ZŠ.

Mimo dílny budete mít možnost si s lektory zkusit simulační hry a pobavit se o možnostech jejich využití ve výuce.

Lektoři

Adéla Hemelíková

již několik let pracuje na ochranářských a výzkumných projektech v Zoo Liberec a zaměřuje se zejména na mořské ekosystémy a mořské želvy. Na indonéské Sumatře je zapojená do několika projektů na ochranu mořských želv a pomáhá se zefektivňováním ochranářských programů, nastavování metodiky sběru dat, ale i se vzděláváním a osvětou mezi místními komunitami. V rámci své dizertační práce na katedře Ekologie na ČZU vede výzkum na genetiku karet pravých a karet obrovských.

Alena Kohoutová

ADRA

Eva Molčanová / Michaela Machalová

Vodní dům ČSOP Vlašim

Jakub Med

je zakladatel start-upu H2Ospodař, který se od roku 2017 věnuje popularizaci šetrného zacházení s (nejen pitnou) vodou. V projektu H2Ospodař! stál u vývoje jednotlivých workshopů a velkých interaktivních modelů. Do dnes vede workshopy převážně pro dospělé a je zodpovědný za odborné poradenství pro firmy, kde využívá své znalosti z praxe.

Jana Švandová

je koordinátorkou akcí, geoložkou a lektorkou geologických programů. Jejím hlavním a zároveň nejoblíbenějším pracovištěm je Geopark Říčany, kde žákům, pedagogům a veřejnosti s nadšením odhaluje taje hornin, minerálů i vyhynulých živočichů. Jako členka České astronomické společnosti se ráda zabývá také astronomií a kosmonautikou. Je autorkou Astrostezky Říčany.

Tato konference je podpořena grantem z Norských fondů a probíhá pod záštitou Středočeského kraje. Partnerem konference je Ministerstvo Životního prostředí a síť středisek ekologické výchovy Pavučina.

logo

Předchozí ročníky konference

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 4/2021

Přejít nahoru