Ozdravné pobyty

Úvodní stránka/Ozdravné pobyty
Ozdravné pobyty2020-07-13T17:27:04+02:00

Využijte možnost čerpat dotaci na ozdravné pobyty pro děti!!

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR otevírají novou výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. V rámci této výzvy přispívá SFŽP na realizaci ozdravných pobytů až 420 Kč na den a dítě.

Podblanické ekocentrum ve Vlašimi nabízí kompletní realizaci těchto pobytů v krásné přírodě podblanicka.

O finanční příspěvek mohou školy žádat od 1. října do 31. prosince 2019.

ŽÁDOST KE STAŽENÍ ZDE

Podblanické ekocentrum nabízí:

 • ozdravný pobyt v krásném přírodním prostředí
 • útulné ubytování ve 2 ubytovnách o celkové kapacitě 59 lůžek
 • kvalitní celodenní stravu
 • zajištění vzdělávacího programu s environmentální tématikou (lze sestavit i program „na míru“)
 • spolupráci při podání žádosti na MŽP

             

Naše výukové programy jsou zaměřené na:

 • vlastní objevování, prožitky pobyt dětí v přírodě, rozvoj zručnosti, spolupráce a stmelení kolektivu

Výuka probíhá:

 • ve venkovním prostředí
 • v moderních učebnách
 • v dílně pro polytechnickou výchovu

Nabídka programů:

VÍCE O NAŠICH VÝUKOVÝCH PROGRAMECH SE DOZVÍTEZDE

Zajímavá místa, která během pobytu můžete navštívit:

Postup:

 1. Prověřte, zda Vaše škola spadá do území se znečištěným ovzduším (seznam katastrálních území spadajících pod tuto výzvu ZDE.
 2. Zvolte si termín ozdravného pobytu a jeho délku (dotace jsou určené na pobyty od 1. října 2020 do 30. dubna 2021 nebo od 1. října 2021 do 30. dubna 2022 v délce 5-15 dnů).
 3. Pro kalkulaci pobytu počítejte s těmito cenami:240Kč/osobu/den – plná penze, 200Kč/osobu/den – ubytování, 25Kč/hod programu/osobu
 4. Kontaktujte nás na telefonu 731 662 549 nebo E-mailutomas.potfaj@csop.cz
 5. V případě Vašeho zájmu se budeme podílet na vypracování žádosti.

            

Přejít nahoru