Spravedlivá svačina

Program z oblasti globální výchovy. Ukazuje formou simulační hry na nerovnoměrné rozložení bohatství a využívání přírodních zdrojů v různých státech světa. Zkušenost a pocity lidí žijících v nejchudších a nejbohatších státech, zažitých díky hře na vlastní kůži, mohou pomoci v reálném náhledu na globální problémy světa a případné změně smýšlení účastníků.

Místo: Podblanické ekocentrum

Kdy programy probíhají: celý rok

Co s sebou: přezůvky

Délka programu: cca 2 h. (120 min.)

Cena: 80 Kč/žák (Minimální cena programu 1 200,-Kč)

Rámcově vzdělávací cíle:

  • pomáhá překonávat stereotypy a předsudky
  • obohacuje pohledy žáka na sebe sama z hlediska otevřených životních perspektiv rozšířených o možnosti volby v mezinárodní dimenzi
  • kultivuje postoje ke světu jako globálnímu prostředí života
  • zamýšlí se nad vzorců chování evropského občana a ovlivňuje smysl pro zodpovědnost
2023-01-31T08:34:50+01:00
Přejít nahoru