Pro pedagogy

Pro pedagogy2023-12-07T14:29:28+01:00

Metodiky

Šikula

Receptář činností pro polytechnickou výchovu v mateřských školách

Semináře pro pedagogy

školNÍ PROGRAMY

Síť základních a středních škol se zájmem o ekologickou výchovu byla v ČR vytvořena koncem roku 2001 Sítí středisek ekologické výchovy Pavučina a ve Středočeském kraji je do ní zapojeno 26 základních a středních škol a dalších institucí. Od roku 2009 fungování sítě finančně zaštiťuje MŠMT a MŽP ČR.

Síť M.R.K.E.V. slouží pro zprostředkovávání metodické pomoci školám, setkávání a výměnu zkušeností, vzájemnou komunikaci, spolupráci a podporu pedagogických pracovníků a škol realizujících ekologickou výchovu. Hlavní náplň činnosti tvoří pravidelné rozesílky (4x ročně), ve kterých pedagogové a školy získávají aktuální informace, nabídky a metodické materiály včetně časopisu Bedrník určeného pro zvyšování ekogramotnosti. Registrační poplatek činí 500 Kč ročně.


Mrkvička – síť středočeských mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu vznikla na počátku roku 2002. Setkání členů a rozesílky materiálů jsou finančně podpořeny Středočeským krajem. Od roku 2007 se začlenila do nově vzniklé celostátní sítě, kterou koordinuje SSEV Pavučina. V současné době je v síti 106 mateřských škol.
Členství v síti je v současnosti otevřeno všem mateřským školám i školským zařízením se zájmem o environmentální (ekologickou) výchovu, mateřským klubům, centrům a také 1. – 2. ročníkům základních škol, DDM, SVČ, NNO i ostatním subjektům,
Tato síť slouží pro zprostředkovávání metodické pomoci, setkávání a výměnu zkušeností, vzájemnou komunikaci, spolupráci a podporu pedagogických pracovníků a MŠ realizujících ekologickou výchovu.

Registrační poplatek –  služby poskytované v síti Mrkvička jsou zpoplatněny částkou 400 Kč za každý kalendářní rok a za každé registrované pracoviště

Registrační formulář najdete ZDE

Další informace o síti MRKEV a Mrkvička najdete na stránkách

http://www.e-bedrnik.cz/

Pomůcky k zapůjčení

  • pomůcky k zapůjčení

Hra BEO

Půjčovné: 200 Kč / týden Vratná záloha: 200 Kč

Pomůcky si lze u nás vypůjčit na dobu uvedenou u jednotlivých pomůcek (lze ji po předchozí dohodě prodloužit). Poplatek za vypůjčení je splatný v hotovosti při převzetí pomůcky učitelem.

Kontakt:

Jiří Pavelka jiri.pavelka@csop.cz +420 608 084 126

Přejít nahoru