Konference EVVO

Úvodní stránka/Konference EVVO
Konference EVVO2021-04-23T14:01:58+02:00
Program
Dílny
Lektoři
Předchozí ročníky

Podblanické ekocentrum ČSOP pořádá každoročně Středočeskou konferenci k environmentální výchově pro pedagogy  všech typů škol. Konference je zaměřena na otázky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na školách a školských zařízeních ve Středočeském kraji.

XX. Středočeská konference k environmentální výchově proběhne 15. dubna 2021 od 8:30 do 19:00 hodin. Vzhledem k momentální situaci volíme možnost on-line. Pro spojení využijeme prostředí aplikace MS Teams.

Konference bude pro účastníky zdarma. Už tradičně budou součástí konference dílny pro pedagogy, které mají omezenou kapacitu, proto neváhejte s přihlašováním. V případě překročení kapacity dílen budeme brát ohled na časovou stopu přihlášky.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!

Přihlásit se můžete do 8. dubna pomocí webového formuláře, pozvánku a program konference naleznete ZDE.

Další informace na tel.:

732 906 107 nebo 731 662 549

Program ON-LINE konference

 • od 8.15 – možnost připojení
 • 8.30 – zahájení konference
 • 8.45 – prezentace EVVO v kraji
  • Aktuality z životního prostředí pro učitele” (Jitka Burianová – MŽP)
  • Výuka venku v době koronavirové (Andrea Tlaskalová)
  • Nabídka organizací učitelům
   • Adra (Alena Kohoutová)
   • Muzeum Říčany (Edita Ježková)
   • Podblanické ekocentrum (Tomáš Potfaj)
 • 10.30 – Jak učit venku za každého počasí i vládního nařízení (Andrea Tláskalová)
 • 12.30 – S dětmi on-line (Daniel Dočekal)
 • 13.45 – Tvořivá hra v MŠ (Petra Skřivánková)
 • 15.30 – Globální témata ve vaší výuce (Alena Kohoutová)
 • 17.15 – EV v tradičních předmětech (Tomáš Matějček)
 • 18.45 – zakončení konference

Pro účastníky konference možnost nakoupení ekopedagogické literatury a vzdělávácích pomůcek se slevou 10% při platbě na fakturu.

Dílny

Jak učit venku za každého počasí i vládního nařízení

lektorka: Andrea Tláskalová

Environmentální výchova a učení venku v době koronavirové. Jde to a je to potřeba možná ještě víc než dříve. Ukážeme si příklady z praxe, budeme sdílet řešení pro praktické situace a navrch přidáme spoustu námětů a inspirace.

Jak se z digitálna nezbláznit? Ochrana soukromí, bezpečnost a dobrá praxe při on-line výuce

lektor: Daniel Dočekal

Nejčastější kybernetické hrozby, jak se jim dá předcházet a jak je řešit. Proč dbát na to, aby nás (a hlavně děti) online a digitálno nepohltilo. S čím se lze setkat v počítačích, v systémech pro on-line výuku, na sociálních sítích, v mobilních telefonech. A proč největším nebezpečím jsme sami sobě.

Tvořivá hra v MŠ

lektorka: Petra Skřivánková, Ekocentrum Říčany

Tvořivá hra je nová metoda polytechnické výchovy, která umožňuje dětem v MŠ pracovat s opravdovými nástroji, přírodními materiály, uplatňovat své nápady a tvoření přirozeně prolínat se hrou. Prozradíme tipy a triky k tvoření s malými dětmi – jak je učit držet pilku, jak zajistit dodržování bezpečnostních pravidel nebo kde shánět materiály.

Globální výchova ve vaší výuce v ZŠ I a ZŠ II

lektorka: Alena Kohoutová, ADRA, o.p.s.

Příčiny a důsledky chudoby, přístup k pitné vodě ve světových regionech, plýtvání s potravinami… Jak začlenit obdobná témata globálního vzdělávání do výuky? Do jakých předmětů? Jak zároveň rozvíjet i dovednosti žáků? Prakticky vám představíme soubor výukových lekcí. Věnují se mezinárodním cílů udržitelného rozvoje a můžete jimi naplnit řadu vzdělávacích cílů vašeho školního vzdělávacího programu.

Ekologická výchova nejen pro zeměpisáře

lektor: Tomáš Matějček

Seznámíme se s možnostmi začlenění environmentálních témat do výuky zeměpisu včetně praktických ukázek aktivit, které lze dobře realizovat. Blíže bude představeno také několik aktuálních témat, která dosud nejsou dostatečně podchycena v zeměpisných učebnicích.

Lektoři

Andrea Tláskalová

působí již 18 let jako učitelka 1. stupně, speciální pedagožka, výchovná poradkyně, koordinátorka EVVO a GRV na ZŠ J. V. Sládka Zbiroh. Je zapálenou podporovatelka iniciativy Učíme se venku. Svou cetu ven si našla přes koně. Své zkušenosti by ráda zprostředkovala i dětem. Protože koně je těžké dostat do školy, bere děti ven, kde se dobře učí jí i žákům.

Daniel Dočekal

konzultant a publicista. Věnuje se marketingu, komunikaci, a bezpečnosti informačních technologií. Školí děti a rodiče bezpečnosti na sociálních sítích a Internetu v projektu Dítě v sítí. Vystupuje v médiích i na konferencích se všemi tématy, která umí, nejraději ale s věcmi týkajícími se sociálních sítí.

Petra Skřivánková

pracuje v Muzeu Říčany jako mentorka tvořivé hry a lektorka řemesel. Je spoluautorkou metodiky tvořivé hry. Již sedmým rokem přináší dětem a učitelům do MŠ opravdové nástroje a s radostí sleduje, jak děti i pedagogy tvoření baví.

Alena Kohoutová

pracuje v Oddělení vzdělávání organizace ADRA, kde se věnuje koordinaci projektů – Světová škola a  spolupráci s vysokými školami na vzdělávání o GRV. Působila jako metodik a lektor na několika střediscích ekologické výchovy, kde pracovala s dětmi, žáky a studenty. Dlouhodobě školí pedaogy o aktivních metodách výuky a učení venku.

Tomáš Matějček

VŠ pedagog, působí na PřF UK v Praze a PřF UJEP v Ústí nad Labem. Zabývá se především geografickým a environmentálním vzděláváním, je autorem či spoluautorem řady odborných a především popularizačních článků, učebnic, ale také několika didaktických her a dalších pomůcek pro výuku.

Předchozí ročníky konference

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021

Přejít nahoru