O ekocentru2021-04-23T13:38:17+02:00
Kontaktní informace
Cíle a poslání
Lektorský tým

Podblanické ekocentrum je krajské středisko ekologické výchovy, které je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

Poslání a aktivity

Jeho posláním je osvěta dětí, pedagogů a veřejnosti v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví především na Podblanicku. Rozvoj vztahu k přírodě, živočichům i k místu, k odpovědnosti k životnímu prostředí. Odhalování tajemství přírody, posilování postojů vedoucích k ohleduplnosti k přírodě a k udržitelnému způsobu života.

Toho chceme dosáhnout zejména:

1. Informováním a ekoporadenstvím veřejnosti,
2. environmentální výchovou a osvětou dětí a mládeže, profesních skupin, veřejnosti,
3. mimoškolní celoroční prací s dětmi,
4. zapojováním místních obyvatel do našich aktivit,
5. realizací programů k záchraně vybraných ohrožených druhů organismů a biotopů,
6. spoluprací s dalšími institucemi a organizacemi.

Jsme certifikovaným střediskem environmentální výchovy

Jsme certifikovaným střediskem environmentální výchovy.

Organizační údaje

Název: ZO ČSOP Vlašim

IČ: 18595677
DIČ: CZ18595677

Číslo účtu: 322147339/0800

Sídlo: Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Telefon: 317 845 169

Lektorský tým ekocentra

Mgr. Tomáš Potfaj, vedoucí střediska tomas.potfaj@csop.cz +420 731 662 549

Bc. Ester Lachmanová ester.lachmanova@csop.cz + 420 739 320 698

Eva Albertová eva.albertova@csop.cz + 420 737 022 126

Jiří Pavelka jiri.pavelka@csop.cz +420 608 084 126

Další zařízení EVVO ČSOP Vlašim

Dům přírody Blaníku
paraZOO
Přejít nahoru