• Cílová skupina: 3 – 5. třídy ZŠ
  • Místo konání: Podblanické ekocentrum ČSOP VlašimPětidenní pobytový program, během kterého budou děti objevovat a poznávat náplň jednotlivých řemesel, tkaní, zpracování vlny, pekařství, truhlářství a další) a zároveň si je na vlastní kůži vyzkouší. přimomeneme si závislosti člověka na přírodě a přírodních zdrojích.
   Program klade důraz na pobyt dětí v přírodě, vlastní objevování a prožitky, rozvoj spolupráce a upevnění kolektivu. Pobyt začíná první den cca v 9 – 10 h. ráno a končí pátý den ve 12 h. obědem. Program pro děti je zajištěn vždy do večeře.Spolupráce s pedagogemÚčast v projektu vyžaduje od kantora určitou spolupráci, která se nám v podobných programech velmi osvědčila:

   • Aktuální dostupnost pedagoga na e-mailu + oceníme např. i osobní spojení na mobil (často potřebujeme některé věci řešit operativně a telefon do sborovny nebo ředitelny bývá nepraktický).
   • Spolupráce při přípravě určitých částí programu, koordinace samostatné práce dětí před pobytem a po něm.
   • Účast 2 pedagogů ze školy jako pedagogického dozoru (bývá obvyklá – na pobytech za děti nesou zodpovědnost pedagogové).

   KONTAKT:

2023-01-31T08:54:59+01:00
Přejít nahoru