V průběhu programu se žáci zamýšlejí, jakou cestu musí urazit tradiční česká sušenka v procesu výroby. Vytváří myšlenkovou mapu výrobku s ohledem na zdroje surovin, dopravní zatížení, na vliv na životní prostředí i zdravotní stav člověka. Seznamují se s pojmem ekologická stopa. Program využívá simulační hry, která žáky zaujme a předá zábavnou formou potřebné informace.

Místo: Podblanické ekocentrum, venkovní prostředí

Kdy programy probíhají: celý rok

Co s sebou: přezůvky a oblečení do terénu, pláštěnka

Délka programu: cca 2 h. (120 min.)

Cena: 90 Kč / 1 žák (Minimální cena programu 1 350,-Kč)

Rámcově vzdělávací cíle:

  • Vědomí sounáležitosti se Zemí, jako místem pro život a pocit zodpovědnosti za něj
  • Porozumění významu ekologických dějů a zákonitostí pro život člověka
  • Znalosti a dovednosti pro spotřebitelské chování