Týden pro šikuly

 • Cílová skupina: 3 – 5. třídy ZŠ
 • Místo konání: Podblanické ekocentrum ČSOP VlašimPětidenní pobytový program, který je zaměřen polytechnicky s prvky enviromentální výchovy – vytvoření návyku bezpečného používání nástrojů, řemeslná zručnost a tvořivost, práce s návodem, využívání symboliky a rozlišování činností prospěšných a škodlivých pro životní prostředí.Program klade důraz na  vlastní objevování dětí a prožitky, rozvoj spolupráce a upevnění kolektivu. Pobyt začíná první den cca v 9–10 h. ráno a končí ve 12 h. obědem. Změna časů je možná dohodou.Program pro děti je zajištěn vždy do večeře.Spolupráce s pedagogem

  Účast v projektu vyžaduje od kantora určitou spolupráci, která se nám v podobných programech velmi osvědčila:

  – Aktuální dostupnost pedagoga na e-mailu + oceníme např. i osobní spojení na mobil (často potřebujeme některé věci řešit operativně a telefon do sborovny nebo ředitelny bývá nepraktický).

  – Spolupráce při přípravě určitých částí programu, koordinace samostatné práce dětí před pobytem a po něm.

  – Účast 2 pedagogů ze školy jako pedagogického dozoru (bývá obvyklá – na pobytech za děti nesou zodpovědnost pedagogové).

  KONTAKT:

2023-01-31T08:44:04+01:00
Přejít nahoru