PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V PARAZOO

Místo konání: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Pro zájemce o přírodu přichystal Český svaz ochránců přírody Vlašim tři turnusy příměstských táborů, které budou zaměřené na paraZOO – unikátní expozici zraněných zvířat z volné přírody. Tábory proběhnou od pondělí do pátku a jsou určené dětem ve věku od 7 do 15 let. Na účastníky čeká pestrý program – pozorování a krmení zvířat v paraZOO, exkurze do Záchranné stanice pro živočichy, rukodělné dílny a výlety do přírody plné her.

  • I. turnus: 24. – 28. 7. 2023 KAPACITA NAPLNĚNA, přijímáme pouze náhradníky
  • II. turnus: 31. 7. – 4. 8. 2023 KAPACITA NAPLNĚNA, přijímáme pouze náhradníky
  • III. turnus: 14. – 18. 8. 2023 KAPACITA NAPLNĚNA, přijímáme pouze náhradníky

Unikátní expozice handicapovaných zvířat paraZOO o prázdninách opět přivítá účastníky příměstského tábora, který organizuje Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim. Účastníci dostanou jedinečnou možnost nahlédnout do zázemí paraZOO, seznámí se s prací ošetřovatele zvířat, dostanou se do bližšího kontaktu se zvířaty a vyzkouší si o ně pečovat. Léčebná část, v níž se zotavují zvířecí pacienti a čekají na vypuštění zpět do volné přírody, je místem, kam se účastníci příměstského tábora podívají v rámci společné exkurze. Zažijí tak ukázku, jaké by to bylo být ošetřovatelem zvířat, což není vždy jen zábava, ale také práce. Po celou dobu budou o děti pečovat zkušení vedoucí a budou dohlížet na jejich bezpečí.

Součástí táborového programu jsou výlety za přírodními i kulturními atraktivitami v okolí města Vlašim, rozvoj polytechnických dovedností při rukodělných dílnách, dětské hry, soutěže a kvízy.

Příměstský tábor je určený dětem od 7 do 15 let, které mají zájem prožít netradiční program v prostředí paraZOO. Rodiče zaplatí za jednoho účastníka 2.400 Kč, ve kterých je obsažená strava 3x denně (svačina, oběd, svačina), pitný režim, případná doprava, programové a materiální zajištění a vstupné do paraZOO. Děti se budou scházet v prostorách Podblanického ekocentra, kde bude začínat každodenní program. Hlavní program trvá od 8.00 do 16.00 hodin, přičemž hlídání dětí je zajištěno od 7.30 do 16.30 hodin. O děti budou pečovat zkušení lektoři výukových programů Podblanického ekocentra. Hlavními vedoucími příměstských táborů jsou Jiří Pavelka (I. a III. turnus) a Eva Albertová (II. turnus).

Přihlášení a uhrazení účastnického poplatku je nutné provést nejpozději do 30. dubna 2023. Při neuhrazení do tohoto data bude rezervované místo uvolněno náhradníkům.

Účastnický poplatek:

2.400 Kč (zahrnuje stravu 3x denně, pitný režim, dopravu, materiální zajištění a vstupné do paraZOO)

Přihlašování na tábory bude spuštěno 19. ledna v 19 hodin:

Přihlašování bude probíhat pouze elektronicky na následujícím odkaze: PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TÁBORY

Přihlašování bude zahájeno ve čtvrtek 19. ledna 2023 v 19.00 hodin. Na dříve došlé přihlášky nebude brán zřetel! Kapacita táborů je omezená, proto si místo rezervujte v dostatečném předstihu.

Přílohy k přihlášce (bezinfekčnost a možnost samostatného odcházení dítěte z tábora) budou vybírány při nástupu na tábor. Formuláře jsou ke stažení ZDE.

Platba účastnického poplatku:
Platbu za tábor je nutné uhradit nejpozději do 30. dubna 2023. Při neuhrazení účastnického poplatku do tohoto data rezervované místo propadá.

Úhradu je možné provést tímto způsobem:

  • bankovním převodem na účet u České spořitelny a.s. Vlašim, číslo účtu 322147339/0800 (variabilní symbol = datum narození dítěte ve formátu den/měsíc/rok, do poznámky k platbě uveďte jméno dítěte, příklad: 01022011, Jan Novák).

Kontakt:

Jiří Pavelka – 608 084 126, jiri.pavelka@csop.cz

Eva Albertová – 602 665 410, eva.albertova@csop.cz

Ke stažení:

Přílohy k přihlášce na příměstský tábor

Fotografie z příměstského tábora v paraZOO

Plakát na příměstský tábor v paraZOO