PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V PARAZOO

Místo konání: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Pro zájemce o přírodu přichystal Český svaz ochránců přírody Vlašim tři turnusy příměstských táborů, které budou zaměřené na paraZOO – unikátní expozici zraněných zvířat z volné přírody. Tábory proběhnou od pondělí do pátku a jsou určené dětem ve věku od 7 do 15 let. Na účastníky čeká pestrý program – pozorování a krmení zvířat v paraZOO, exkurze do Záchranné stanice pro živočichy, rukodělné dílny a výlety do přírody plné her.

  • I. turnus: 15. – 19. 7. 2024 (kapacita naplněna, přijímáme již jen náhradníky)
  • II. turnus: 5. – 9. 8. 2024 (kapacita naplněna, přijímáme již jen náhradníky)
  • III. turnus: 12. – 16. 8. 2024 (kapacita naplněna, přijímáme již jen náhradníky)

Unikátní expozice handicapovaných zvířat paraZOO o prázdninách opět přivítá účastníky příměstského tábora, který organizuje Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim. Účastníci dostanou jedinečnou možnost nahlédnout do zázemí paraZOO, seznámí se s prací ošetřovatele zvířat, dostanou se do bližšího kontaktu se zvířaty a vyzkouší si o ně pečovat. Léčebná část, v níž se zotavují zvířecí pacienti a čekají na vypuštění zpět do volné přírody, je místem, kam se účastníci příměstského tábora podívají v rámci společné exkurze. Zažijí tak ukázku, jaké by to bylo být ošetřovatelem zvířat, což není vždy jen zábava, ale také práce. Po celou dobu budou o děti pečovat zkušení vedoucí a budou dohlížet na jejich bezpečí.

Součástí táborového programu jsou výlety za přírodními i kulturními atraktivitami v okolí města Vlašim, rozvoj polytechnických dovedností při rukodělných dílnách, dětské hry, soutěže a kvízy.

Příměstský tábor je určený dětem od 7 do 15 let, které mají zájem prožít netradiční program v prostředí paraZOO. Rodiče zaplatí za jednoho účastníka 2.400 Kč, ve kterých je obsažená strava 3x denně (svačina, oběd, svačina), pitný režim, případná doprava, programové a materiální zajištění a vstupné do paraZOO. Děti se budou scházet v prostorách Podblanického ekocentra, kde bude začínat každodenní program. Hlavní program trvá od 8.00 do 16.00 hodin, přičemž hlídání dětí je zajištěno od 7.30 do 16.30 hodin. O děti budou pečovat zkušení lektoři výukových programů Podblanického ekocentra. Hlavními vedoucími příměstských táborů jsou Jiří Pavelka (I. a III. turnus) a Eva Albertová (II. turnus).

Přihlášení a uhrazení účastnického poplatku je nutné provést nejpozději do 30. dubna 2024. Při neuhrazení do tohoto data bude rezervované místo uvolněno náhradníkům.

Účastnický poplatek:

2.400 Kč (zahrnuje stravu 3x denně, pitný režim, dopravu, materiální zajištění a vstupné do paraZOO)

Přihlašování na tábory bude spuštěno 11. ledna v 19 hodin:

Přihlašování bude probíhat pouze elektronicky na následujícím odkaze: PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TÁBORY

Přihlašování bude zahájeno ve čtvrtek 11. ledna 2024 v 19.00 hodin. Na dříve došlé přihlášky nebude brán zřetel! Kapacita táborů je omezená, proto si místo rezervujte v dostatečném předstihu.

Přílohy k přihlášce (bezinfekčnost a možnost samostatného odcházení dítěte z tábora) budou vybírány při nástupu na tábor. Formuláře jsou ke stažení ZDE.

Platba účastnického poplatku:
Platbu za tábor je nutné uhradit nejpozději do 30. dubna 2024. Při neuhrazení účastnického poplatku do tohoto data rezervované místo propadá.

Úhradu je možné provést tímto způsobem, na požádání vystavíme fakturu:

  • bankovním převodem na účet u České spořitelny a.s. Vlašim, číslo účtu 322147339/0800 (variabilní symbol = datum narození dítěte ve formátu den/měsíc/rok, do poznámky k platbě uveďte jméno dítěte, příklad: 01022011, Jan Novák).

Kontakt:

Jiří Pavelka – 608 084 126, jiri.pavelka@csop.cz

Eva Albertová – 602 665 410, eva.albertova@csop.cz

Ke stažení:

Přílohy k přihlášce na příměstský tábor

Fotografie z příměstského tábora v paraZOO

Plakát na příměstský tábor v paraZOO