Putovní galerie grafiky pro výuku výtvarné výchovy ve školách
V 70. a 80. letech minulého století pracoval ve Vlašimi Klub přátel výtvarného umění. Jeho součástí byla i sekce mladých na gymnáziu a Kroužek mladých přátel výtvarného umění na II. a III. základní škole. Žáci vedeni Stanislavem Příhodou shromažďovali grafické listy od významných umělců s cílem případného galerijního využití. Ke vzniku školní galerie nedošlo, ale nyní se stovka kvalitních grafik stala součástí sbírek Podblanické galerie ČSOP Vlašim.
V roce 1993 vznikl soubor 35 vybraných grafik zapaspartovaných ve 30 listech formátu A3 a soustředěných do desek. Vznikla tak „putovní galerie“ pro besedy o výtvarném umění na našich školách (v roce 1994 již využito) – nyní nabízíme tuto možnost zopakovat. Děti se mohou seznámit s různými grafickými technikami (litografie, linoryt, suchá jehla, dřevoryt, mědiryt a další), poznat práci našich grafiků (např. Mádlo, Beneš, Houra, Švengsbír, Vychodilová, Pilař, Čechová a další) – z regionálních výtvarníků jsou zastoupeni Cidlinský, Motejzík a Příhoda.
Podblanická galerie ČSOP Vlašim tak přichází s nabídkou možnosti zkvalitnit na praktických příkladech výuku výtvarné výchovy ve školách.
Putovní galerii grafiky si můžete zapůjčit v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim.
Půjčovné: 40 Kč/ týden
Vratná záloha: 200 Kč