8. 1. 2019

    • Období realizace: 2009 – 2011Dárce: Státní fond životního prostředí ČRNositel: Síť ekologických poraden STEP

     Role ZO ČSOP Vlašim: Partner projektu

     Obsah: Projekt usiluje o rozvíjení funkčnosti systému pro poskytování dostupných kvalifikovaných environmentálních poradenských služeb, a to zejména podporou poskytování vyšších a komplexnějších typů poradenských služeb (posun od jednoduchého poskytování informací k odborným posudkům, procesnímu poradenství, managementu na dobu určitou) a podporou procesů popisujících a garantujících kvalitu poradenských služeb (pilotním zmapováním možností ověření kvality poradenských služeb – certifikací). Nedílnou součástí je i podpora spolupráce mezi poradnami i dalšími subjekty a zviditelnění poradenství a jeho metod.

     Cíle:
     I. Systematizace a aktualizace poradenského know-how, kde kromě přehledného a aktuálního uspořádání přispět k jednotnému vnímání poradenství a jeho metod, nástrojů, …
     II. Pilotní ověření certifikace tak, aby byly eliminovány bariéry pro přijetí certifikace poraden.
     III. Komunikace, diseminace, prezentace s cílem oslovení klíčové cílové skupiny projektu za účelem poskytnutí aktuálních informací o procesech směřujících k rozvoji funkčního systému kvalifikovaných služeb environmentálního poradenství v ČR.

     Výstupy:

     • Publikace Ekologické minimum
     • Publikace Environmentální poradenství v praktických příkladech
     • Úprava stávajících elektronických nástrojů
     • Aktualizace „dotazů“ v rámci wikikartotéky
     • Dokumentace – požadavky a metodika postupu pilotní certifikace
     • Zpráva „Pilotní ověření certifikace – příležitosti a omezení z pohledu NNO“
     • Soubor výstavních panelů
     • Výstava včetně vernisáží
     • CD – „Environmentální poradenství – metody, příklady“