Dnes jsme připojili k dohodě Středočeského kraje a krajských středisek environmentální výchovy

Podblanické ekocentrum bude i příštích pět let pomáhat s naplňováním krajské koncepce EVVO.

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim už od roku 2004 působí jako jedno z krajských středisek environmentálního vzdělávání a osvěty. Díky nové dohodě může za Podpory Středočeského kraje pokračovat ve své ekovýchovné práci, což jsou zejm. programy pro školy, metodická pomoc a další vzdělávání učitelů, ekoporadenství veřejnosti, pořádání osvětových akcí a další.

Cílem dohody je efektivní spolupráce kraje a pěti krajských středisek EVVO, kterými jsou kromě nás ještě Ochrana Fauny ČR Hrachov, Ekologické centrum Orlov, Naučné středisko Ekologické výchovy Kladno – Čabárna a Ekocentrum Huslík.

„Vážíme si toho, že pro Středočeský kraj zůstává i přes různé jiné společenské problémy environmentální výchova stále důležitou prioritou,“ řekla Kateřina Červenková, vedoucí střediska EVVO v ČSOP Vlašim. „V novém období se kromě udržení osvědčených činností chceme zaměřit hlavně na rozvíjení spolupráce s dalšími středisky EVVO, školami a dalšími institucemi v našem okolí.“

Kam dál?

EVVO ve Středočeském kraji je věnována stránka www.stredoceska-evvo.cz. Najdete tam přehled ekocenter a aktuality z dění v EVVO v kraji.