Tisková zpráva ze dne 8. 4. 2021

Velký Blaník. V sobotu 17. 4. 2021 v 10h vyrazí dobrovolníci na jarní úklid turistických tras na Velkém a Malém Blaníku.  Akci pořádá Český svaz přírody Vlašim v rámci kampaně Ukliďme svět.

 „Loňský rok navštívilo Velký Blaník více než 50 tisíc turistů. Coronavirová sezóna se projevila nárůstem počtu výletníků a bohužel i počtu odhozených či ztracených odpadků,“ uvedl Milan Červenka z Českého svazu ochránců přírody Vlašim, vedoucí Domu přírody Blaníku. „Proto se před začátkem letošní turistické sezony spolu s dobrovolníky pustíme do úklidu pověstné hory.“

Hlavní start akce je u návštěvnického střediska Dům přírody Blaníku Krasovice 19 v sobotu 17. 4. v 10h, uklízet je možno po celý den. Účastníci mohou vyrazit na úklid z obou směrů naučné stezky, na parkovišti na červené značce u Louňovic bude připraven samoobslužný. Sesbíraný odpad bude možno zanechat u Domu přírody nebo na parkovišti u Louňovic. Ze sesbíraného odpadu pořadatel vytřídí recyklovatelný odpad.

Akce je součástí celostátní kampaně Českého svazu ochránců přírody „Ukliďme svět“, která má v Česku již 28 let dlouhou tradici.

Kontakt:
Milan Červenka, Dům přírody Blaníku, Krasovice 19, 258 01 Kondrac, e-mail: dumprirody@csop.cz, telefon: 731 538 008, www.dumprirody.cz/blanik

Foto ke stažení

Doplňující informace

Dům přírody Blaníku je návštěvnické středisko CHKO Blaník provozované Českým svazem ochránců přírody Vlašim. Expozici věnovanou přírodě a historii Podblanicka navštívilo v roce 2020 cca 6.000 návštěvníků.

Ukliďme svět, je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. V České republice kampaň „Ukliďme svět“ od počátku r. 1993 zaštiťuje Český svaz ochránců přírody. Do kampaně se každoročně zapojuje téměř dvacet tisíc dobrovolníků. Děti a studenti přitom tvoří většinu. V letech 2017 – 2020 se kampaň konala ve spolupráci s kampaní Ukliďme Česko. Od roku 2021 pokračuje opět samostatně.