XX. ročník pedagogické konference je úspěšně za námi. Jubilejní ročník proběhl on-line. Ke konferenci se připojilo celkem 106 účastníků z více než 90 škol.

Konferenci otevřela paní radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje, Mgr. Jana Skopalíková, která poskytla i záštitu nad touto konferencí. Úvodní blok konference byl vyhrazen novinkám z oblasti EVVO. Aktivity Ministerstva životního prostředí představila Jitka Burianová, Andrea Tláskalová ze ZŠ ve Zbirohu představila jako reakci na dobu koronavirové pandemie možnosti výuky venku. Organizace ADRA, Muzeum Říčany i Podblanické ekocentrum nabídly školám své projekty a aktivity v oblasti vzdělávání.

Druhá část konference obsahovala programové bloky zaměřené na konkrétní aktuální pedagogická témata. Andrea Tláskalová nabízela inspiraci a své zkušenosti z výuky venku, Daniel Dočekal se zaměřil na kybernetické hrozby a dobrou praxi v souvislosti s on-line výukou. Petra Skřivánkova z Muzea Říčany se zaměřila na předškoláky a problematiku tvořivé hry. Jak začlenit témata globálního vzdělávání do výuky na prvním i druhém stupni ZŠ názorně předvedla ve své dílně Alena Kohoutová z organizace ADRA. Tomáš Matějček se ve svém bloku věnoval zejména středoškolským pedagogům a nabídl vhled do problematiky civilizačního smogu a představil možnosti jak s tímto tématem pracovat.

Přes nevýhody on-line podoby konference byly ohlasy účastníků velice kladné a proto se budeme těšit na její další ročník.