Přírodovědná exkurze do Podlesí a na Malý Blaník.

V neděli 23. května, od 8:30 (sraz na autobusové zastávce na  náměstí v Louňovicích pod Blaníkem).

Trasa: louňovice – mokřady v PR Podlesí u býkovic – PR Malý Blaník – Louňovice (6 km)

Trasa vede nenáročným terénem, vhodné je turistické oblečení a nepromokavé vyšší boty, provede vás Mgr. Martin Klaudys.

Akce se koná u příležitostí Evropského dne chráněných území a je zdarma.

Vycházka se uskuteční i za nepříznivého počasí.

Sledujte prosím podmínky účasti pro venkovní kulturní hromadné akce. Pořadatel nezajišťuje testy na Covid-19.