Vítězem středočeského kola Ekologické olympiády se stalo Gymnázium Kladno

Dvanáct týmů z devíti středních škol Středočeského kraje se 24. a 25. září 2021 sjely do Vlašimi, aby se zúčastnily 27. ročníku středočeského kola Ekologické olympiády. V tříčlenných týmech se studenti utkali ve dvou praktických a dvou teoretických úlohách, ve kterých měli za úkol zapojit svou paměť, logické uvažovaní, prezentační dovednosti a praktickou zručnost. Titul vítězů potřetí obhájilo družstvo Gymnázia Kladno ve složení Klára Doležílková, Alžběta Nevoralová a Jáchym Votoček, které získalo 288,8 bodů ze 400 možných.

Druhé místo obsadili studenti z Gymnázia Říčany a třetí místo patřilo Gymnáziu Mělník. Krajským koordinátorem kola ve Středočeském kraji je Český svaz ochránců přírody Vlašim a tradičním pořadatelem soutěže na celonárodní úrovni je Český svaz ochránců přírody. Vítězné družstvo bude Středočeský kraj reprezentovat v celonárodním kole, které proběhne v červnu 2022.

Smyslem ekologické olympiády je zejména prohloubení motivace studentů k ochraně životního prostředí a podpora jejich vzájemného seznámení a sdílení zkušeností, společných zájmů a zážitků. Ústředním motivem letošního kola byla „Obnova krajiny“. Studenti na toto téma zpracovávali dvě praktické úlohy. Jejich prvním úkolem bylo navrhnout využití tří lokalit ve Vlašimi, které lze označit pojmem „brownfields“. Jedná se zdánlivě o nevyužitelná místa, kde se stala v územním plánování chyba nebo o plochy opuštěné se starou zátěží. Studenti pro ně hledali vhodné funkční využití, přičemž spojovali ekologické a urbanistické požadavky na obnovu krajiny. Ve druhé praktické úloze družstva odstraňovala náletové sazenice borovic v přírodní památce Roudný v místech, kde se na bývalém kalojemu zlatodolu vyvinula cenná rostlinná i živočišná společenstva blízká písečným přesypům.

Generálním partnerem soutěže je společnost NET4GAS, dalšími partnery soutěže jsou: Středočeský kraj, Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Lesy ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Blaník, ALPINE PRO, a.s.

Jiří Pavelka, koordinátor Středočeského kola EO

www.ekolympiada.cz