Do 28. 2. 2022 zasílejte nominace na Blanické rytíře. Nominovat můžete fyzické osoby, které se významně zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Ocenění převezmou titul Blanického rytíře 15. dubna 2022 ve 13.00 hodin v obřadním sále vlašimského zámku.

Nominována může být fyzická (nikoli tedy právnická) osoba, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. A to za mimořádný čin v uplynulém roce (popř. dokončený v uplynulém roce) nebo za celoživotní dílo (ve výjimečných případech může být ocenění uděleno i in memoriam). Nominaci může podat kdokoli, tedy jednotlivý občan, obec či zájmový spolek písemně nebo elektronicky na adresu administrátora ocenění: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, vlasim@csop.cz. Nominace musí obsahovat titul, jméno a příjmení kandidáta, datum jeho narození, odůvodnění nominace a jeho kontaktní adresu, popř. telefon. Nominaci je třeba doplnit podpisem a kontaktem na navrhující osobu nebo organizaci.

Od počátku vyhlašování v roce 1999 obdrželo ocenění podblanických neziskových organizací již šedesát osm osobností, o kterých se více podrobností dozvíte zde: www.blanickyrytir.cz.