V letošním roce uspořádalo Podblanické ekocentrum Českého svazu ochránců přírody Vlašim o letních prázdninách celkem sedm akcí pro děti a mládež. Jednalo se jak o tradiční letní a příměstské tábory v paraZOO, tak i o nové badatelské akce nebo o přípravný kemp pro studenty středních škol.

V červenci proběhl v přírodní památce Na Ostrově u Nemíže pobytový stanový tábor, který se konal od 2. do 10. 7. a zúčastnilo se ho 27 dětí. Celotáborová hra na téma knih Jaroslava Foglara zavedla táborníky do Stínadel a představila nekonečnou touhu po ježkovi v kleci. Nechybělo ani zdolávání bobříků, zpěv u táboráku nebo noční hry. Pro zájemce, kteří tráví prázdniny rádi pokaždé na jiném místě, byla určená badatelská expedice Moravskou Amazonií. Ta se uskutečnila od 2. do 6. 7. a měla putovní pobytový charakter s plánovaným každodenním přesunem. Na rozdíl od pobytového táboru v Nemíži byla expedice zacílená na mezigenerační sdílení zážitků a zkušeností a byla určená pro rodiče s dětmi. Celkem 17 účastníků poznalo nejzachovalejší nivní systém v České republice a jednu z hlediska biodiverzity nejcennějších lokalit ve střední Evropě jak ze souše, tak z vody, protože část expedice zdolávali na lodích. Konec července patřil zahájení tradičních příměstských táborů v paraZOO a přírodovědnému kempu pro středoškoláky, který jsme uspořádali ve spolupráci s Lipkou – pracovištěm Rychta. Kemp proběhl od 25. do 29. 7, zúčastnilo se ho 25 středoškoláků a byl zaměřený na druhovou bohatost a praktickou ochranu přírody. Program vedli odborní přírodovědci a byl vhodný jako příprava pro účastníky Ekologické olympiády, která proběhne v Podblanickém ekocentru na konci září na celostátní téma „Druhová ochrana“.

Srpen byl ve znamení příměstských táborů, které byly v letošním roce doplněny o novinku – badatelský příměstský tábor. Naopak novými nebyly příměstské tábory v paraZOO, které nabídly zájemcům tři turnusy v termínech 18.–22. 7., 1.–5. 8. a 8.–12. 8. Necelá stovka dětí se vydala poznávat zázemí paraZOO a Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim, kde se nebála přiložit ruku k dílu a pomoci s péčí o zvířata. Kromě práce u zvířat čekaly na děti výlety do okolí, rukodělné dílny nebo orientačně-šifrovací hry. Nový badatelský příměstský tábor s podtitulem „Přes kameny ke hvězdám“ nabídl 21 účastníkům od 22. do 26. 8. možnost stát se archeology, geology nebo astronomy. Nechyběly ani táborové hry, výlety do okolí nebo příprava oběda terénu. Děti zakončily úspěšné bádání upečením pizzy v hliněné peci z vlastnoručně namleté mouky. Celkem prošlo dveřmi Podblanického ekocentra 182 zájemců o mimoškolní vzdělávání a zážitkovou pedagogiku. Ve školním roce 2022/2023 mohou děti pokračovat v mimoškolním vzdělávání v ZOOkroužku, kam je možné se hlásit na emailu martin.hulka@csop.cz. Přihlašování na prázdninové tábory bude spuštěno opět přibližně na konci ledna 2023, kdy budou zveřejněny podrobné informace na stránkách www.podblanickeekocentrum.cz.

Fotogalerie z letní tábora v PP Na Ostrově u Nemíže zde: MOP Včelojedi – seznam alb na Rajčeti (idnes.cz)

Fotogalerie z příměstských táborů v paraZOO zde: Český svaz ochránců přírody Vlašim – seznam alb na Rajčeti (idnes.cz)