Badatelská EXPEDICE 2023

Badatelská EXPEDICE 2023 je za námi, nový termín bude zveřejněn v průběhu nového roku

Modrý a Červený MAURITIUS

Kolem nás se nachazí věci běžné, věci užitečné, i věci vzácné. Některé z nich jsou opředeny legendou. Mnohé vnímáme už jako samozřejmou součást našich životů, jiné nabývají na ceně ze dne na den. Jak mezi nimi poznat ty hodnotné?

V době klimatiké změny pozorujeme v našich oblastech posun v rozložení srážek a celého vodního režimu. Co toto znamená pro naše prostředí? A jak se to projevuje ve vodním režimu větších řek? Může toto ovlivnit i nás? Jak blízko u sebe chceme mít vodu? Máme si ji vážit, nebo se ji bát?

Badatelská expedice nás letos zavede do nedalekého rakousko-slovensko-maďarského pohraničí, kde se nachází pohromadě hned několik cenných území lužních ekosystémů, které si zaslouží naši pozornost.

  • NP Donau Auen je jedním z šesti národních parků v Rakousku a nachází se kousek pod Vídní až po soutok Dunaje s Moravou.
  • CHKO Dunajské luhy navazují na rakouský národní park na území Slovenska, a zahrnují systém ostrovů a ramen od Bratislavy teměř až po Komárno.
  • Szigetközi TK je maďarským ekvivalentem Dunajských luhů a zahrnuje jak říční systém, tak největší říční ostrov v Maďarsku (375 km2).

Pokud chcete v této oblasti zažít nefalšovaný pocit divočiny, není čas otálet.

Szigetközi TK

Expedice prověří vaše tábornické dovednosti a je zaměřena na mezigenerační sdílení zážitků a zkušeností. Pět dní budeme intenzivně věnovat poznávání a zkoumání přírodních zajímavostí dunajských luhů, propojovat souvislosti a hledat odpovědi na otázky, které nás cestou budou napadat. Protože přístup k mnohým lokalitám je komplikovaný, zvolili jsme pro přesuny mezi lokalitami plavbu v kanoích. Všichni budeme mít tedy příležitost chopit se svého pádla a ráno sdílet zážitky z nocí strávených pod stanem.

Akce má putovní pobytový charakter s plánovaným každodenním přesunem. Pokud očekáváte poznávací zájezd či pasivní odpočinek, nebo naopak adrenalinovou akci, tak vězte, že jste právě zabloudili do špatné kategorie a zaměřte se spíš na specializované nabídky cestovních kanceláří.

NP Donauauen

Expedice proběhne v termínu:

  • 5 – 9. 8. 2023

Badatelská expedice je zaměřena na mezigenerační sdílení zkušeností, účast dětí bez rodičů není pro tuto akci žádoucí. Samotný poměr rodičů:dětí pak už nemusí být vyvážený.

Kapacita akce je omezená, proto si místo rezervujte v dostatečném předstihu.

Ceny akce

  • 4 480,-
  • děti do 15 let zdarma

Cena pokrývá základní zajištění expedice (lektorské a instruktorské vedení, půjčovné materiálu potřebného pro přesun na vodě, pojištění zapůjčeného vybavení, dopravu lektorů a materiálu na místo srazu a zpět, přepravu vašich hlavních zavazadel během dne tak, abyste nemuseli vše tahat s sebou).

  • Cena se dál individuálně odvíjí od toho, zda budete mít v plánu se na akci stravovat ve vlastní režii, nebo využijete možnost společného vaření (na jídelníčku se budeme domlouvat operativně před a během akce, o náklady se budeme dělit rovným dílem podle počtu stravníků).
  • S dalšími náklady je nutné počítat na vaši dopravu na akci a zpět (Bratislava).
  • Členové ČSOP naopak ušetří výši svých členských příspěvků.

Celkem vás čeká 5 dnů akce na velké řece, 3 noci v kempu nebo na tábořišti, 1x noc nadivoko a nespočet zážitku. Večery budeme trávit jak v civilizaci, tak v divočině.

Pokud na akci zvolíte dopravu vlastním autem, nepočítáme s jeho přesuny v rámci akce. Pro usnadnění logistiky zajistíme svoz řidičů k autům po skončení akce, nebo v jejim průběhu tak, abychom neukrajovali z akce drahocenný čas.

V případě zájmu nezapomeňte vyplnit přihlášku. Přihlašování bude otevřeno od 19. ledna 2023 od 19.00 hodin. Na dříve došlé přihlášky nebude brán zřetel!

Kontakt:

2023-09-12T14:19:24+02:00
Přejít nahoru