O ekocentru

O ekocentru2024-04-04T15:47:43+02:00

Podblanické ekocentrum je krajské středisko ekologické výchovy, které je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

Poslání a aktivity

Jeho posláním je osvěta dětí, pedagogů a veřejnosti v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví především na Podblanicku. Rozvoj vztahu k přírodě, živočichům i k místu, k odpovědnosti k životnímu prostředí. Odhalování tajemství přírody, posilování postojů vedoucích k ohleduplnosti k přírodě a k udržitelnému způsobu života.

Toho chceme dosáhnout zejména:

1. Informováním a ekoporadenstvím veřejnosti,
2. environmentální výchovou a osvětou dětí a mládeže, profesních skupin, veřejnosti,
3. mimoškolní celoroční prací s dětmi,
4. zapojováním místních obyvatel do našich aktivit,
5. realizací programů k záchraně vybraných ohrožených druhů organismů a biotopů,
6. spoluprací s dalšími institucemi a organizacemi.

Jsme krajským střediskem EVVO a také certifikovaným střediskem environmentální výchovy.

Organizační údaje

Název: ZO ČSOP Vlašim

IČ: 18595677
DIČ: CZ18595677

Číslo účtu: 322147339/0800

Sídlo: Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Telefon: 317 845 169

Lektorský tým ekocentra

Další zařízení EVVO ČSOP Vlašim

Dům přírody Blaníku
paraZOO
Přejít nahoru