Vlašim. V pátek 7. dubna vyhlásí neziskové organizace Podblanicka jména tří nových nositelů ocenění Blanický rytíř. Tradiční ceremoniál udělování ocenění proběhne v obřadním sále vlašimského zámku na Velký pátek, to je 7. dubna 2023 ve 13 hodin.

Ocenění Blanický rytíř je udělováno fyzické osobě, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka, a to za mimořádný čin v uplynulém roce (popř. dokončený v uplynulém roce) nebo za celoživotní dílo (ve výjimečných případech může být ocenění uděleno i in memoriam). Nominaci může podat kdokoli, tedy jednotlivý občan, obec nebo zájmový spolek. Od počátku vyhlašování v roce 1999 obdrželo toto ocenění neziskových organizací Podblanicka již šedesát pět osobností. Jejich kompletní přehled naleznete na stránkách www.blanickyrytir.cz.

Jiří Pavelka

Kontakt: jiri.pavelka@csop.cz, 608 084 126