O druhém prodlouženém květnovém víkendu, se parta mladých lidí z celé ČR rozhodla utéct na krátký čas do Vlašimi, kde pomáhali jako dobrovolníci s péčí na cenných lokalitách. Akce byla součástí nového projektu Českého svazu ochránců přírody „Útěk do přírody“, který má za cíl motivovat mladé lidi k poznávání a ochraně přírody, zprostředkovat jim návštěvu zajímavých lokalit a setkání s odborníky.

Hned na prvním místě si dobrovolníci sáhli až na dno. Konkrétně na dno tůní v podmáčeném Jinošovském lomu, které hostí mnoho obojživelníků. A protože tyto žabí a čolčí tůně postupně zarůstají nálety, vrhli se dobrovolníci do dobrodružství podobného ruční sklizni rýžové plantáže. Výsledkem pár hodin práce je vyčištěná téměř třetina dna lomu.

Druhá lokalita na kterou se zaměřili, byla o poznání sušší. Vorlinské údolí je mezi jiným domovem vzácného brouka páchníka hnědého, který je závislý na starých stromech. Ve Vorlinském údolí takové staré stromy rostou, ale bylo je potřeba „vysvobodit“ z hustého porostu. Prořezávky provedlo ČSOP Vlašim, vyřezané nálety pomáhali odstraňovat nejen dobrovolníci z Útěku do přírody, ale také studenti gymnázia Vlašim, pro které je toto místo téměř domácí půdou.

V obou případech patří dobrovolníkům díky za pomoc, ochotu přiložit ruku k dílu a pomoc výjimečným lokalitám v našem nejbližším okolí.

Útěk do přírody pořádá letos ještě další čtyři víkendovky po celé ČR pro lidi ve věku 14 – 18 let. Pokud máte zájem se také zapojit, ozvěte se na mail ondrej.kolouch@csop.cz. Více na webu mopici.cz/utek-do-prirody/