Letos uspořádalo Podblanické ekocentrum Českého svazu ochránců přírody Vlašim o letních prázdninách celkem sedm různých akcí pro děti a mládež. První byl tradiční letní tábor v Nemíži následovaný příměstskými tábory v paraZOO a badatelskými příměstskými tábory. Pro dobrodruhy byla určena badatelská expedice, která probíhala za hranicemi České republiky.

V červenci proběhl v přírodní památce Na Ostrově u Nemíže pobytový stanový tábor, který se konal od 2. do 15. 7. a zúčastnilo se ho 29 dětí. Celotáborová hra byla inspirována životem Vikingů a nemohla tak chybět společná plavba na lodích zakončená bojem o poklad. Samozřejmou tradicí je zpěv u táboráku, přespávání pod širou oblohou nebo noční hlídky a bojovky.

Pro mladé badatele byly určeny badatelské příměstské tábory, které se uskutečnily v termínech 10. – 14. 7. a 21. – 25. 8. Na téměř padesát přihlášených čekaly různé výzvy v podobě výroby sýrů, hledání významů barev nebo objevování života ve starých stromech. Mimo to museli také přiložit ruku k dílu a pomáhat s obnovou tůní nebo prevencí zraňování volně žijících zvířat.

Velký zájem byl také o tradiční příměstské tábory v paraZOO, které proběhly ve třech termínech: 24. – 28. 7., 31. 7. – 4. 8. a 14. – 18. 8. Na devadesát dětí se vydalo poznávat zázemí paraZOO a Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim, kde je čekala práce spojená s péčí o zvířata. Kromě práce u zvířat čekaly na děti výlety do okolí, rukodělné dílny nebo orientačně-šifrovací hry.

Letošní novinkou byl badatelský kemp za hranicemi České republiky. Ten proběhl od 5. do 9. 8. na hranicích Slovenska, Rakouska a Maďarska. Účastníci se plavili na Dunaji a poznávali cenná území lužních ekosystémů. Voda je zanesla do národního parku Donau Auen v Rakousku, do CHKO Dunajské luhy na území Slovenska a do maďarského Szigetközi. Expedice byla zaměřena na mezigenerační sdílení zážitků mezi dětmi a rodiči. Celkem se expedice zúčastnilo 16 osob.

Ve školním roce 2023/2024 mohou děti navštěvovat Podblanické ekocentrum a paraZOO prostřednictvím ZOOkroužku, na který se můžete hlásit na emailu martin.hulka@csop.cz. Přihlašování na prázdninové tábory bude spuštěno opět přibližně na konci ledna 2024, kdy budou zveřejněny podrobné informace na stránkách www.podblanickeekocentrum.cz.

Fotogalerie z letní tábora v PP Na Ostrově u Nemíže zde: Letní tábor 2023 – MOP Včelojedi – album na Rajčeti (idnes.cz)

Fotogalerie z příměstských táborů v paraZOO zde: Český svaz ochránců přírody Vlašim – seznam alb na Rajčeti (idnes.cz)