XXIII. ročník pedagogické konference je úspěšně za námi. Letošní ročník se věnoval příběhům krajiny a neživé přírodě.

Právě proběhlý ročník konference se konal pod záštitou paní Jany Skopalíkové, radní Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Úvodní blok konference hostil zástupce jednotlivých organizací v dojezdové vzdálenosti škol ze Středočeského kraje, které se věnují neživé přírodě. Dominantní zastoupení měli zejména národní geoparky. Kateřina Červenková – ředitelka geoparku Kraj blanických rytířů lákala do terénu s mobilní aplikací, k terénní geologické mapě i na exkurze s průvodcem do aktivních lomů. Luboš Gardoň z geoparku Barrandien představil projekt geoškoly a Jan Doucek za geopark Železné hory představil návštěvnické centrum Planetu Hlinsko. Kromě „velkých“ geoparků představila Jana Švandová geologické aktivity Muzea Říčany a Pavel Bokr geologické aktivity Muzea Českého krasu v Berouně. Za učitele se Milan Bárta ze ZŠ a MŠ Okna ve svém příspěvku zaměřil na fenomén poutí jako prostředku k využití krajiny ve vzdělávání.

Konferenci obohatila také prezentace simulačních her v podání organizace Na mysli, která účastníkům nejen představila Hru o klima a Terra Futura, ale zájemci si mohli tyto hry i odnést s sebou.

Druhá část konference obsahovala programové bloky a praktické dílny zaměřené na neživou přírodu a krajinu. Účastníci se tak mohli víc dozvědět Jak vzniká krajina v podání Jany Švandové z Muzea Říčany. Milan Bárta sdílel praktické zkušenosti a možná úskalí z poutí proběhlých ne jejich škole. Pavel Bokr se zaměřil nejenom na práci s metodickými materiály pro výuku geologie, ale v druhé dílně inspiroval účastníky k využití IT a počítačových her pro výuku geologie, přičemž se v obou případech obešel bez složité odborní terminologie. Jan Doucek s účastníky seznámil s provozy žulových lomů a představil Jak vznikne dlažební kostka. Na domácí půdě Tomáš Potfaj účastníky představil, jak využít estetiku kamenů pro motivaci žáků nebo jak zpřístupnit neživou přírodu a krajinu nejmladším žákům či předškolákům.

Jsme rádi, že se po uplynulých těžších letech se konference opět mohla těšit plnému zájmu pedagogů. Těšíme se na další ročník této konference opět tradičně druhý čtvrtek v listopadu.