ZO ČSOP Vlašim ve spolupráci s Asociací regionálních značek, z. s., MAS Blaník, MAS Posázaví, MAS Voticko a destinační společností Kraj blanických rytířů vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o regionální značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®. Přihlášky můžete podávat do konce února.

Záruka kvality, šetrnosti k životnímu prostředí a především místa původu, kde lidé s láskou pracují a tvoří. To je regionální značka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®, určená lokálním výrobkům, službám, ale i zážitkům. Přihlaste svoje produkty a získejte tak punc regionálních tradic i místního charakteru.

Značku mohou získat výrobci potravinářských, řemeslných, přírodních nebo zemědělských produktů a stejně tak i provozovatelé ubytovacích a stravovacích služeb a zážitků působících na území regionální značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®.

Certifikovat lze například: mléko, sýry, maso, obiloviny, víno, pivo, zeleninu, ovoce, med, řemeslné výrobky ze dřeva, kovu, skla a keramiky, obrazy, textilie, čaje, marmelády nebo služby a zážitky spjaté s Krajem blanických rytířů, ale i mnoho dalšího. Možnosti certifikace jsou široké.

Producenti budou po získání regionální značky začleněny do Asociace regionálních značek, z. s., což jim přinese například výhody v propagaci nebo spolupráci mezi producenty s předáváním zkušeností.

Dokumenty k podání žádosti naleznete na https://www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru/cs/pro-vyrobce/page/4/zakladni-informace.

 

Řádně vyplněné přihlášky doručte nebo zasílejte na adresu Eva Albertová, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim a to nejpozději do 29. 2. 2024.