Cesta za papírem

Děti budou v průběhu programu objevovat historii papíru i jeho předchůdců. Seznámí se s tím, jak se papír vyrábí a recykluje, jak ho třídit a kam je potřeba použitý papír odnést. Děti vymyslí různé nápady, jak mohou papírem šetřit. Domů si každé z nich odnese vlastnoručně vyrobený recyklovaný papír. Program používá různé metody skupinové práce a her.

Kdy programy probíhají: Celý rok.
Místo: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim.
Co s sebou: Do Podblanického ekocentra si vezměte přezůvky.
Délka programu: Cca 2 h (120 min.)
Cena: 90 Kč / 1 žák (Minimální cena programu 1 350,-Kč)

2024-01-04T10:55:01+01:00
Přejít nahoru