Co se skrývá na dně

Vodní bezobratlí nám mohou mnoho vypovědět o kvalitě a čistotě prostředí, ve kterém žijí. V první části programu se žáci seznámí se základními postupy hydrobiologického průzkumu. Ten si posléze sami prakticky vyzkouší. V druhé části se pokusí získaný materiál určit za pomoci názorných klíčů a lup. Podle zastoupení jednotlivých skupin organismů zhodnotíme čistotu vody ve zkoumaných lokalitách.

Kdy programy probíhají: Září – říjen, duben – červen.
Místo: Vlašimský zámecký park, Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim.
Co s sebou: Vhodné oblečení a obuv (nejlépe holínky), přezůvky do ekocentra.
Délka programu: Cca 2 h. (120 min.)
Cena: 90 Kč / 1 žák (Minimální cena programu 1 350,-Kč)
Upozornění: Tento program nelze v případě velmi špatného počasí realizovat, zvolte si tedy již při objednávce náhradní program.

2024-01-04T10:59:39+01:00
Přejít nahoru