Jak chutná prales

Tradiční ekologické téma pojaté „trochu jinak“… žáci se v programu zamyslí nad tím, co je to vlastně prales, jaký je jejich vztah k němu a jaké existují vazby mezi vzdálenými exotickými deštnými pralesy a naším běžným každodenním životem ve střední Evropě. Program se pralesem nezabývá z biologického, geografického ani primárně ekologického hlediska, nýbrž všímá si sociálních provázaností a vlivů, které, ač naším očím často skryté, hrají zásadní roli v budoucnosti deštných pralesů na Zemi. Žáci z programu získají základní povědomí o tom, co zaručují značky Fair Trade, FSC a Bio a jakou hrají roli v problému deštných pralesů.

Zdrojem některých aktivit jsou metodické materiály z cyklu Svět v nákupním košíku Společnosti pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání.

Místo: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
Kdy programy probíhají: Celý rok.
Co s sebou: Do ekocentra si vezměte přezůvky.
Délka programu: Cca 2,5 h. (150 min.)
Cena: 90 Kč / 1 žák (Minimální cena programu 1 350,-Kč)

2024-01-04T10:59:07+01:00
Přejít nahoru