8. 1. 2019

Polytechnická výchova (PV) rozvíjí znalosti o technickém prostředí a pomáhá u dětí vytvářet a fixovat správné pracovní návyky. Posiluje zájem o technické obory a podporuje touhu tvořit. Patří sem i používání jednoduchých nástrojů, netradičních materiálů a techniky jejich zpracování.

Cílem projektu Šikula je podpora profesního rozvoje učitelů mateřských škol v oblasti polytechnického vzdělávání prostřednictvím budování metodických i praktických dovedností.

Zapojením do projektu získala mateřská škola

1. profesní rozvoj, motivaci a finanční ohodnocení zapojených učitelů

2. materiální podporu v podobě nástrojů, materiálu, výukových pomůcek aj.

3. metodickou podporu v podobě vzdělávacích materiálů, literatury, metodické příručky PV a instruktážního videa PV.

4. refundaci mzdových nákladů škole v souvislosti s pobytem učitelů na seminářích

Hlavní části projektu Šikula a jejich výsledky (velmi stručně)

1. Semináře pro učitele mateřských škol: 285 osob bylo proškoleno a obdrželo metodickou a materiální podporu pro PV (pomůcky, literatura, materiál aj.)

2. Praxe učitelů a mentoring: 15 osob prošlo individuální praxí v MŠ pod vedením mentorů a byly dále dovybaveni pomůckami a materiálem pro PV

3. Vývoj výukových programů a metodické podpory pro polytechnickou výuku:

  • byl vyvinut 1 výukový program PV, který prošel 5 zkušebními realizacemi a zůstane nadále v nabídce Podblanického ekocentra
  • byl vyvinut 1 divadelní výukový program PV, kterýprošel 5 zkušebními realizacemi a zůstane nadále v nabídce Podblanického ekocentra
  • byla vydána metodická příručka PV, která je ke stažení na webových stránkách projektu
  • bylo vytvořeno instruktážní video PV, které je umístěno na webových stránkách projektu
  • byly vytvořeny webové stránky projektu, které zůstávají i po jeho skončení  metodickou podporou a prostor k výměně zkušeností pedagogů ohledně PV.

4. Evaluace projektu: veškeré výstupy projektu byly podrobeny systematické evaluaci externím evaluátorem. Zde je evaluační zpráva.

KONTAKT:      roman.andres@csop.cz              tel. 732 906 107

Projekt ŠIKULA probíhá díky podpoře EU z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. Číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0025.

        • INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA vytvořená v rámci projektu ŠIKULA jsou na světě! Zhlédnout je můžete on-line ZDE.