8. 1. 2019

            

   • Síť středočeských škol se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V.Síť základních a středních škol se zájmem o ekologickou výchovu byla v ČR vytvořena koncem roku 2001 Sítí středisek ekologické výchovy Pavučina a ve Středočeském kraji je do ní zapojeno 26 základních a středních škol a dalších institucí. Od roku 2009 fungování sítě finančně zaštiťuje MŠMT a MŽP ČR.Síť M.R.K.E.V. slouží pro zprostředkovávání metodické pomoci školám, setkávání a výměnu zkušeností, vzájemnou komunikaci, spolupráci a podporu pedagogických pracovníků a škol realizujících ekologickou výchovu. Hlavní náplň činnosti tvoří pravidelné rozesílky (4x ročně), ve kterých pedagogové a školy získávají aktuální informace, nabídky a metodické materiály včetně časopisu Bedrník určeného pro zvyšování ekogramotnosti. Registrační poplatek činí 500 Kč ročně.

    Registrační formulář najdete ZDE

    Další informace o síti MRKEV najdete na stránkách http://www.e-bedrnik.cz/

    Kontakt

    Bc. Ester Lachmanová
    Telefon: 317 845 169
    E-mail: ester.lachmanova@csop.cz