PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V PARAZOO JSOU ZA NÁMI, DĚKUJEME VÁM ZA ÚČAST!

PŘIHLAŠOVÁNÍ A INFORMACE K PŘÍMĚSTSKÝM TÁBORŮM V PARAZOO BUDOU ZVEŘEJNĚNY KONCEM LEDNA 2023.

Místo konání: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Pro zájemce o přírodu přichystal Český svaz ochránců přírody Vlašim tři turnusy příměstských táborů, které budou zaměřené na paraZOO – unikátní expozici zraněných zvířat z volné přírody. Tábory proběhnou od pondělí do pátku a jsou určené dětem ve věku od 7 do 15 let. Na účastníky čeká pestrý program – pozorování a krmení zvířat v paraZOO, exkurze do Záchranné stanice pro živočichy, rukodělné dílny a výlety do přírody plné her.

  • I. turnus: 18. – 22. 7. 2022 (turnus obsazen, přijímáme pouze náhradníky)
  • II. turnus: 1. – 5. 8. 2022 (turnus obsazen, přijímáme pouze náhradníky)
  • III. turnus: 8. – 12. 8. 2022 (turnus obsazen, přijímáme pouze náhradníky)

Unikátní expozice handicapovaných zvířat paraZOO opět přivítá účastníky příměstského tábora, který organizuje Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim. Účastníci dostanou jedinečnou možnost nahlédnout do zázemí paraZOO, seznámí se s prací ošetřovatele zvířat, dostanou se do bližšího kontaktu se zvířaty a vyzkouší si například nakrmit vydry. Léčebná část, v níž se zotavují zvířecí pacienti a čekají na vypuštění zpět do volné přírody, je místem, kam se účastníci příměstského tábora podívají v rámci společné exkurze. Zažijí tak ukázku, jaké by to bylo být ošetřovatelem zvířat, což není vždy jen zábava, ale také práce. Po celou dobu budou děti pod dohledem zodpovědné osoby, která bude dohlížet na jejich bezpečí.

Součástí programu jsou výlety za atraktivitami v okolí města Vlašim, poznávání přírodních i kulturních zajímavostí, rozvoj polytechnických dovedností, dětské hry, soutěže a kvízy.

Příměstský tábor je určený dětem od 7 do 15 let, které mají zájem prožít netradiční program v prostředí paraZOO. Rodiče zaplatí za jednoho účastníka 2100 Kč, ve kterých je obsažená strava 3x denně (svačina, oběd, svačina), pitný režim, případná doprava, programové a materiální zajištění a vstupné do paraZOO. Děti se budou scházet v prostorách Podblanického ekocentra, kde bude začínat každodenní program. Vedený program trvá od 8.00 do 16.00 hodin, přičemž hlídání dětí je zajištěno od 7.30 do 16.30 hodin. O děti budou pečovat zkušení lektoři výukových programů Podblanického ekocentra. Hlavním vedoucím příměstských táborů je Jiří Pavelka.

Přihlášení a uhrazení účastnického poplatku je nutné provést nejpozději do 30. dubna 2022. Při neuhrazení do tohoto data bude rezervované místo uvolněno náhradníkům.

Účastnický poplatek:

2100 Kč (zahrnuje stravu 3x denně, pitný režim, dopravu, materiální zajištění a vstupné do paraZOO)

Přihlašování na tábory:

Zájemci o příměstské tábory se mohou hlásit u Jiřího Pavelky na emailové adrese jiri.pavelka@csop.cz.

Přihlašování bude zahájeno ve středu 19. ledna 2022 v 19.00 hodin. Na dříve došlé přihlášky nebude brán zřetel! Kapacita táborů je omezená, proto si místo rezervujte v dostatečném předstihu. Přihláška včetně příloh je níže ke stažení.

Platba účastnického poplatku:
Platbu za tábor je nutné uhradit nejpozději do 30. dubna 2022. V případě zrušení tábora kvůli pandemii koronaviru vracíme celý účastnický poplatek.

Úhradu je možné provést tímto způsobem:

  • bankovním převodem na účet u České spořitelny a.s. Vlašim, číslo účtu 322147339/0800 (variabilní symbol = datum narození dítěte ve formátu den/měsíc/rok, do poznámky k platbě uveďte jméno dítěte).

Kontakt:

Jiří Pavelka – 608 084 126, jiri.pavelka@csop.cz

Ke stažení:

Přihláška

Přílohy k přihlášce na příměstský tábor

Fotografie z příměstského tábora v paraZOO