Místo konání: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Pro zájemce o přírodu přichystal Český svaz ochránců přírody Vlašim tři turnusy příměstských táborů, které budou zaměřené na paraZOO – unikátní expozici zraněných zvířat z volné přírody. Tábory proběhnou od pondělí do pátku a jsou určené dětem ve věku od 7 do 15 let. Na účastníky čeká pestrý program – pozorování a krmení zvířat v paraZOO, exkurze do Záchranné stanice pro živočichy, rukodělné dílny a výlety do přírody plné her.

  • I. turnus: 26. – 30. 7. 2021 – kapacita tohoto turnusu je naplněna, přijímáme pouze náhradníky
  • II. turnus: 9. – 13. 8. 2021 – kapacita tohoto turnusu je naplněna, přijímáme pouze náhradníky
  • III. turnus: 23. – 27. 8. 2021 – kapacita tohoto turnusu je naplněna, přijímáme pouze náhradníky
Unikátní expozice handicapovaných zvířat paraZOO opět přivítá účastníky příměstského tábora, který organizuje Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim. Účastníci dostanou jedinečnou možnost nahlédnout do zázemí paraZOO, seznámí se s prací ošetřovatele zvířat, dostanou se do bližšího kontaktu se zvířaty a vyzkouší si například nakrmit vydry. Léčebná část, v níž se zotavují zvířecí pacienti a čekají na vypuštění zpět do volné přírody, je místem, kam se účastníci příměstského tábora podívají v rámci společné exkurze. Zažijí tak ukázku, jaké by to bylo být ošetřovatelem zvířat, což není vždy jen zábava, ale také práce. Po celou dobu budou děti pod dohledem zodpovědné osoby, která bude dohlížet na jejich bezpečí.

Součástí programu jsou výlety za atraktivitami v okolí města Vlašim, poznávání přírodních i kulturních zajímavostí, rozvoj polytechnických dovedností, dětské hry, soutěže a kvízy.

Příměstský tábor je určený dětem od 7 do 15 let, které mají zájem prožít netradiční program v prostředí paraZOO. Rodiče zaplatí za jednoho účastníka 2100 Kč, ve kterých je obsažená strava 3x denně (svačina, oběd, svačina), pitný režim, případná doprava, programové a materiální zajištění a vstupné do paraZOO. Děti se budou scházet v prostorách Podblanického ekocentra, kde bude začínat každodenní program. Vedený program trvá od 8.00 do 16.00 hodin, přičemž hlídání dětí je zajištěno od 7.30 do 16.30 hodin. O děti budou pečovat lektoři výukových programů Podblanického ekocentra a oddíloví vedoucí Mladých ochránců přírody Včelojedi. Hlavním vedoucím příměstských táborů je Jiří Pavelka.

Přihlášení a uhrazení účastnického poplatku je nutné provést nejpozději do 31. května 2021. Při neuhrazení do tohoto data bude rezervované místo uvolněno náhradníkům.

Účastnický poplatek:
2100 Kč (zahrnuje stravu 3x denně, pitný režim, dopravu, materiální zajištění a vstupné do paraZOO)

Přihlašování na tábory:

Zájemci o příměstské tábory se mohou hlásit u Jiřího Pavelky na emailové adrese jiri.pavelka@csop.cz.

Přihlašování bude zahájeno v pondělí 1. února 2021 v 8.00 hodin. Na dříve došlé přihlášky nebude brán zřetel! Kapacita táborů je omezená, proto si místo rezervujte v dostatečném předstihu.

Přihláška zde ke stažení nebo k vyzvednutí v Podblanickém ekocentru, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim.

Platba účastnického poplatku:
Platbu za tábor je nutné uhradit nejpozději do 31. května 2021.

Úhradu je možné provést tímto způsobem:

  • bankovním převodem na účet u České spořitelny a.s. Vlašim, číslo účtu 322147339/0800 (variabilní symbol = datum narození dítěte ve formátu den/měsíc/rok, do poznámky k platbě uveďte jméno dítěte).

Kontakt:

Jiří Pavelka – 608 084 126, jiri.pavelka@csop.cz

Ke stažení
Přihláška
Přílohy k přihlášce na příměstský tábor
Fotografie z příměstského tábora v paraZOO