8. 1. 2019

    • Číslo projektu: CZ.1.02/7.1.00/13.17867
     Název operačního programu: Operační program Životní prostředí
     Prioritní osa: 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
     Oblast podpory: 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací
     Název výzvy: výzva č. 43. výzva OPŽP
     Doba trvání projektu: do 29. 5. 2015
     Rozpočet projektu: 1 234 570,- Kč
     Koordinátor projektu: Ing. Michala Jakubův
     Nositel projektu: ZO ČSOP VlašimZáchranné stanice pro živočichy poskytují péči zraněným a jinak postiženým volně žijícím zvířatům s cílem jejich vyléčení a vypuštění zpět do volné přírody. Jejich posláním je však také výchova a vzdělávání veřejnosti o příčinách zraňování volně žijících zvířat a možnostech jejich ochrany. To je jedním z nejdůležitějších pilířů prevence ohrožování zvířat lidskou činností.Cílem projektu Balíček materiálů a pomůcek pro výuku EVVO v záchranných stanicích je podpořit a zlepšit environmentální výchovu v záchranných stanicích vytvořením návodných odborných materiálů a pomůcek pro lektory a pracovníky stanic.

     Hlavní části projektu (klíčové aktivity)

     1. zpracovat koncepci pro EVVO v záchranných stanicích,
     2. vydání metodické publikace k ekovýchově prostřednictvím záchranných stanic,
     3. vytvořit komplexní balíček materiálů a pomůcek pro výuku EVVO v záchranných stanicích,
     4. zajistit distribuci balíčku do 28 záchranných stanic začleněných do Národní sítě záchranných stanic,
     5. ověření aktivit z metodické publikace v praxi Záchranné stanice pro živočichy Vlašim.